Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

Het nieuwe bouwen waarbij we verplicht zijn om te denken aan het milieu en klimaat. Waar er behoefte is naar betaalbaar wonen en grondstoffen ook niet altijd gewonnen kunnen worden vanwege zware impact op het milieu en klimaat. Vandaar duurzamer en milieu bewuster bouwen. De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. De eis Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is sinds 1 juli 2021 verscherpt van 1,0 naar 0,8 en mogelijk naar 0,5 in 2030.

Wat is de MPG?

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. Het toepassen van bijvoorbeeld gerecyclede vloerbedekking geeft een gebouw een duurzame uitstraling en is een belangrijk communicatiemiddel. Een MPG-berekening laat echter zien dat de duurzaamheid van de vloer onder de vloerbedekking een veel groter effect op de milieubelasting heeft.

Neem contact op.

Voor welke gebouwen moet u een milieuprestatieberekening uitvoeren?

Voor welke gebouwen hoeft u geen milieuprestatieberekening uit te voeren?

De Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2 . Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde (MKI)Milieu kosten indicator waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Opdrachtgevers en architecten kunnen deze informatie gebruiken om duurzame keuzes te maken op basis van een rekenmethode en een nationale database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is. Om deze berekeningen te voltooien maken wij gebruik van een rekenhulp van LCA One Click (Life Cycle Assessment) in combinatie met de NMD database waarvan zij elke 24 uur een update krijgen zodat we altijd bij de juiste materialen kunnen. De rekenhulp die wij gebruiken is geschikt voor Revit, Exel. Wij bieden al een mpg van een kleine woning voor 250 euro