Gezonde Gebouwen

Allereerst een korte uitleg over de Well Building Standard. Well heeft de gezondheid van gebouwen in kaart gebracht met features. Door een feature te behalen is er op verschillende manieren bewijslast benodigd. Er zijn 11 hoofdstukken met gemiddeld 10 features. Ieder kwartaal wordt de featurelijst aangepast. Hierdoor hebben gebouwen met een zelfde Well certificaat, maar met een andere standaard, waarschijnlijk andere features behaald.

Disclaimer: Aangezien Well elk kwartaal de norm update kan het dat onderstaande informatie niet meer volledig correct is.
Wat bij de IWBI gepubliceerd is is leidend.

Well heeft 4 verschillende soorten niveaus van scores op gebouwen:

 Een bronze score wordt behaald door 30 punten te behalen op alle features. Dit betekent dat van de ongeveer 120 punten een kwart behaald moet worden. Theoretisch kan dat dus enkel op beleid zonder aanpassingen aan het gebouw te doen. Een Bronze certificaat is het meest simpel te behalen.

Een Silver score wordt behaald door 40 punten te behalen op alle features. Dit betekent dat van de ongeveer 120 punten een derde behaald moet worden. Ook moet op elk van de 11 hoofdstukken minimaal 1 punt behaald worden.

Een Gold score wordt behaald door 50 punten te behalen op alle features. Dit betekent dat van de ongeveer 120 punten 40% behaald moet worden. Ook moet op elk van de 11 hoofdstukken minimaal 2 punten behaald worden.

Een Platinum score wordt behaald door 75 punten te behalen op alle features. Dit betekent dat van de ongeveer 120 punten 60% behaald moet worden. Ook moet op elk van de 11 hoofdstukken minimaal 3 punten behaald worden.

Neem contact op.

Door een BREEAM certificaat te behalen worden 5 extra punten behaald op de featurelijst van Well. Hierdoor neemt de score toe en is het certificaat eerder behaald. Daarnaast hebben credits vanuit BREEAM en features van Well gedeeltelijk een overlap. Hierdoor is het eenvoudiger voor beide certificaten te gaan en versterken ze elkaar. Meer weten over Well? Neem contact met ons op!