10 Tips om je MPG Score te verlagen en duurzamer te bouwen

Het is steeds lastiger om de gewenste MPG score te behalen. 10 tips hoe je de MPG score kunt verlagen om duurzamer te bouwen zijn hierbij een welkome aanvulling.  Vandaar duurzamer en milieu bewuster bouwen. De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. De eis Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is sinds 1 juli 2021 verscherpt van 1,0 naar 0,8 en mogelijk naar 0,5 in 2030. De MPG geeft de duurzaamheid van het gebouw qua materiaal weer. Door de schaduwprijs per m2 BVO per jaar te bepalen wordt de score bepaald. Hoe lager de milieu prestatie gebouwen hoe beter.

Hieronder volgen de 10 Tips om je MPG Score te verlagen en duurzamer te bouwen

Wat is de MPG?

Voor de tips een hele korte uitleg wat de MPG eigenlijk is. De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De MPG berekening is een methodologie die de impact van gebouwen op het milieu meet en kwantificeert. Het omvat alle aspecten van de levenscyclus van een gebouw, vanaf de productie van bouwmaterialen tot de uiteindelijke sloop. Deze methodologie maakt gebruik van een levenscyclusanalyse (LCA) om de milieueffecten in kaart te brengen en te evalueren. De MPG-berekening richt zich op aspecten zoals materiaalgebruik, energieverbruik, emissies en afvalstromen. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. Het toepassen van bijvoorbeeld gerecyclede vloerbedekking geeft een gebouw een duurzame uitstraling en is een belangrijk communicatiemiddel. Een MPG-berekening laat echter zien dat de duurzaamheid van de vloer onder de vloerbedekking een veel groter effect op de milieubelasting heeft.

Meer weten over de MPG? Klik hier!

Neem contact op.

10 tips om je MPG score te verlagen

In veel projecten wordt gebruik gemaakt van een lage MPG score. Hiermee wordt de MPG score onder de 0,5 gebracht. Hoe behalen wij dat? En hoe zou je minder materiaal en duurzamer kunnen (ver)bouwen?

Hieronder volgen de 10 tips voor een lagere MPG:

Tip 1: Bouw niet nieuw maar kies renovatie

Renoveren of nieuw bouwen? Een cruciale beslissing in de bouwsector met aanzienlijke gevolgen voor de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) score. Renovatie resulteert vaak in minder sloopafval en behoud van bestaande structuren, wat de milieu-impact verlaagt. Renoveren behoudt materialen en vermindert de behoefte aan nieuwe grondstoffen, wat de MPG score positief beïnvloedt. Verbeteringen in isolatie en efficiënte technologieën tijdens renovatie verminderen energieverbruik en verbeteren de MPG score. Renovatie eert het cultureel erfgoed en verlengt de levensduur van gebouwen, wat duurzamer is op lange termijn.

Tip 2: Bouw compacter en zorg voor meer vierkante meters BVO

Compacter bouwen is een strategie die positief bijdraagt aan de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) score. De MPG berekening deelt de milieuscore door het oppervlakte BVO. Door er voor te zorgen dat er veel vierkante meter ten opzichte van het materiaal is wordt de score veel beter. Compacte ontwerpen minimaliseren de benodigde grondoppervlakte, wat de MPG score gunstig beïnvloedt.

Tip 3: Kies gerecycled materiaal

Het gebruik van gerecycled materiaal is een slimme stap om een gunstige Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) score te behalen. Gerecycled materiaal vermindert de vraag naar nieuwe grondstoffen en minimaliseert zo de ecologische voetafdruk. De productie van gerecycled materiaal vergt vaak minder energie dan het maken van nieuw materiaal, wat bijdraagt aan een lagere MPG score. Het inzetten van gerecycled materiaal stimuleert een circulaire economie en draagt bij aan een positieve MPG score. Kiezen voor gerecycled materiaal toont een betrokkenheid bij duurzaamheid en draagt bij aan een lagere MPG score voor een groenere toekomst.

Tip 4: Optimaliseer de hoogte van verdiepingen

Een lagere verdiepingshoogte vereist minder bouwmateriaal, wat niet alleen kostenbesparend is, maar ook leidt tot een gunstigere MPG score.  Met minder ruimte te verwarmen en te koelen, kan een gebouw met lagere verdiepingshoogte aanzienlijk energie besparen.

Tip 5: Zorg voor extra vierkante meters BVO.

Probeer extra vierkante meters BVO te vinden. Vanuit de NEN 2580 mag je BVO tot halverwege de buitenmuren meerekenen. Hierdoor is het BVO altijd groter dan het GO. Een BENG berekening en MPG berekening wanneer geoptimaliseerd hebben nooit hetzelfde vloeroppervlak.

Tip 6: Kies voor meer hoeveelheden verdiepingen

Meer verdiepingen betekenen dat je het beschikbare grondoppervlak optimaal benut, wat cruciaal is in stedelijke omgevingen waar ruimte schaars is. Met meer verdiepingen kun je een compacter gebouw creëren, waardoor energiebehoeften voor verwarming en koeling kunnen worden verminderd. Daarnaast heb je maar een keer de fundering, begane grond isolatie en dakisolatie over meer verdiepingen verdeeld. Daarnaast kun je door de hoogte in te gaan, meer groene ruimtes op de grond behouden, wat essentieel is voor ecologische balans en leefbaarheid.

Tip 7: Kies Biobased materialen

Biobased materialen zijn afkomstig uit natuurlijke bronnen en hebben over het algemeen een lagere milieu-impact dan traditionele bouwmaterialen. Biobased materialen, zoals hout, slaan tijdens hun groei CO2 op, wat bijdraagt aan het verminderen van de totale koolstofvoetafdruk van het gebouw. Daarnaast dragen Biobased materialen bij aan een gezonde binnenomgeving doordat ze minder chemische stoffen bevatten dan traditionele materialen. Biobased materialen passen goed binnen een circulaire economie, waarbij ze na gebruik kunnen worden gerecycled of afgebroken.

Tip 8: Optimale Isolatie: De Sleutel tot Een Gunstige MPG Score en BENG Prestatie

Het kiezen van de juiste isolatie is cruciaal voor zowel een gunstige Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) score als het voldoen aan de eisen van de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) norm. Veel isolatie is gunstig in de BENG, maar ontzettend nadeling in de MPG. Daarom is het beter om gewoon voor bouwbesluit, of mogelijk iets hoger te kiezen. Kies niet een RC van 10, Het verschil van 4,7 naar bijvoorbeeld 6 zorgt voor gemiddeld 15% meer energiebesparing, van een RC 4,7 naar 10 zorgt maar voor gemiddeld 30% meer energiebesparing.  Een goed uitgebalanceerde isolatie zorgt voor een efficiënt energiegebruik, wat essentieel is voor een positieve MPG score en BENG prestatie. Een weloverwogen isolatiekeuze zorgt voor een gebouw dat klaar is voor de toekomst, met lagere milieu-impact en hogere prestaties.

Tip 9: Kies voor categorie 2 ipv categorie 3 producten.

Categorie 2 kaarten: Dit zijn branchespecifieke kaarten, alleen leden bij deze brancheorganisatie aangesloten mogen hier gebruik van maken, een aantal voorbeelden zijn Betonhuis, Nemo, Vekudak. Als voorbeeld een kanaalplaatvloer van AB-FAB, prefab 150mm door Betonhuis gecertificeerd. Score €3,05/m2.

Tip 10: Nog beter kies voor categorie 1 producten.

Categorie 1 kaarten: Deze zijn leverancier specifiek. Alleen wanneer aantoonbaar deze leverancier met dit product wordt toegepast mag deze kaart worden gebruikt.
Voorbeelden zijn: Kingspan, Tonzon, Dawo, VBI, Falk, Isobouw, Knauf, Rockwool, Stora Enso, Derix, Rockwool Als voorbeeld een kanaalplaatvloer van VBI Groen (greenline) , prefab 150mm door VBI gecertificeerd. Score €2,86/m2.
Zoals te zien in het voorbeeld van de kanaalplaat is, hoe specifieker de LCA/EPD bekend is, de score lager wordt. Door onze ervaring met materialen en leveranciers, zijn we vaak in staat een betere score te realiseren.

Zullen wij uw MPG nakijken en deze tips toepassen?

Conclusie is dat een MPG op veel manieren kan worden geoptimaliseerd. Wij bij Building Revolution helpen u graag verder.

Neem contact met ons op om te kijken of wij de gewenste MPG score voor u kunnen behalen.

Of lees onze andere informatie over de MPG

Voor welke gebouwen moet u een milieuprestatieberekening uitvoeren?

Voor welke gebouwen hoeft u geen milieuprestatieberekening uit te voeren?

Voorbeeld resultaten MPG-berekening

De Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2 . Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde (MKI)Milieu kosten indicator waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd conform NMD. Opdrachtgevers en architecten kunnen deze informatie gebruiken om duurzame keuzes te maken op basis van een rekenmethode en een nationale database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is. Om deze berekeningen te voltooien maken wij gebruik van een rekenhulp van LCA One Click (Life Cycle Assessment) in combinatie met de NMD database waarvan zij elke 24 uur een update krijgen zodat we altijd bij de juiste materialen kunnen. De rekenhulp die wij gebruiken is geschikt voor Revit, Exel. Wij bieden al een mpg van een kleine woning voor 250 euro

MPG berekening uitkomst Milieu Prestatie Gebouwen MPG Score