Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

Samen met de MPG een milieuscore voor gebouwen

Het nieuwe bouwen waarbij we verplicht zijn om te denken aan het milieu en klimaat. Waar er behoefte is naar betaalbaar wonen en grondstoffen ook niet altijd gewonnen kunnen worden vanwege zware impact op het milieu en klimaat. Vandaar duurzamer en milieu bewuster bouwen. De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. De eis Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is sinds 1 juli 2021 verscherpt van 1,0 naar 0,8 en mogelijk naar 0,5 in 2030. De MPG geeft de duurzaamheid van het gebouw qua materiaal weer. Door de schaduwprijs per m2 BVO per jaar te bepalen wordt de score bepaald. Hoe lager de milieu prestatie gebouwen hoe beter.

Wat is de MPG?

De MPG is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De MPG berekening is een methodologie die de impact van gebouwen op het milieu meet en kwantificeert. Het omvat alle aspecten van de levenscyclus van een gebouw, vanaf de productie van bouwmaterialen tot de uiteindelijke sloop. Deze methodologie maakt gebruik van een levenscyclusanalyse (LCA) om de milieueffecten in kaart te brengen en te evalueren. De MPG-berekening richt zich op aspecten zoals materiaalgebruik, energieverbruik, emissies en afvalstromen. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. Het toepassen van bijvoorbeeld gerecyclede vloerbedekking geeft een gebouw een duurzame uitstraling en is een belangrijk communicatiemiddel. Een MPG-berekening laat echter zien dat de duurzaamheid van de vloer onder de vloerbedekking een veel groter effect op de milieubelasting heeft.

Neem contact op.

Circulair bouwen met de MPG

In veel projecten wordt gebruik gemaakt van een lage MPG score. Hiermee wordt de MPG score onder de 0,5 gebracht. In veel gevallen kan dan ook van de MIA regeling gebruik gemaakt worden met G6100 en G6101. Met G6100 kan voor utiliteit en industrie ongeveer 10% van de meerkosten van het gebouw aan fiscale maatregel worden teruggehaald. Met de code G6101 kan voor woningen 10% van de meerkosten in aanmerking komen voor MIA. Vooral voor beleggers en woningcorporaties is dat een interessante ontwikkeling.

Lees hier over mogelijke subsidies en fiscale regelingen.

Wie verzorgt de MPG?

De Nationale Milieudatabase (NMD) is de database die wettelijke gebruik moet worden volgens bouwbesluit. De NMD is gevuld met milieuverklaringen. Een milieuverklaring bevat algemene informatie over het desbetreffende product, zoals naam, levensduur en functionele eenheid. Aanvullend daarop bevat het milieu-informatie die verkregen is uit een levenscyclusanalyse. In de Bepalingsmethode staat vermeld welke milieu-informatie een milieuverklaring dient te bevatten ten tijde van invoer in de NMD.

Waarom is de MPG Berekening Belangrijk?

De toenemende bezorgdheid over klimaatverandering en milieuproblemen heeft geleid tot strengere regelgeving en hogere duurzaamheidseisen in de bouwsector. De MPG-berekening vormt een cruciaal instrument om aan deze eisen te voldoen en duurzame beslissingen te nemen. Het biedt stakeholders, waaronder architecten, ontwerpers, projectontwikkelaars en beleidsmakers, de mogelijkheid om de milieu-impact van gebouwen te begrijpen en te verminderen.

Hoe Wordt de MPG Berekening Uitgevoerd?

De MPG-berekening omvat verschillende stappen om de milieuprestatie van een gebouw te beoordelen:

  1. Inventarisatie: Verzamelen van gegevens over materialen, energieverbruik en emissies gedurende de hele levenscyclus van het gebouw.

  2. Levenscyclusanalyse: Analyseren van de milieueffecten van alle fasen, inclusief productie, bouw, gebruik en sloop.

  3. Impactbeoordeling: Evalueren van de milieu-impact op gebieden zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en luchtkwaliteit.

  4. Resultaten en Beoordeling: Presenteren van de milieuprestatie in de vorm van een MPG-score, die aangeeft hoe duurzaam het gebouw is.

10 Tips om Je MPG Score te Verlagen en Duurzamer te Bouwen

Een lage MPG halen is niet zomaar gedaan. Hiervoor moeten meerdere onderdelen samen komen. Hier volgen 10 tips om de MPG score te verlagen en Duurzamer te Bouwen.

Voordelen van de MPG Berekening

De MPG-berekening biedt talrijke voordelen voor zowel de bouwsector als het milieu:

  1. Duurzame Ontwerpbeslissingen: Het helpt architecten en ontwerpers om duurzame keuzes te maken in materiaalgebruik en ontwerp, wat resulteert in lagere milieueffecten.

  2. Wet- en Regelgeving: Het voldoet aan wettelijke vereisten en regelgeving omtrent duurzaamheid in de bouwsector.

  3. Transparantie: Het biedt transparantie en vergelijkbaarheid tussen verschillende gebouwen op basis van hun milieuprestatie.

  4. Duurzaamheidscertificeringen: Het is een belangrijke factor bij het behalen van duurzaamheidscertificeringen zoals BREEAM en GPR.

  5. Bevordering van Innovatie: De MPG-berekening stimuleert innovatie in de bouwmaterialen en -technieken om de milieuprestatie te verbeteren.

MPG Berekening en Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouwen gaat verder dan alleen energie-efficiëntie. Het omvat ook verantwoord materiaalgebruik en milieuvriendelijke praktijken. De MPG-berekening sluit naadloos aan bij deze principes door te focussen op de volledige levenscyclus van gebouwen. Hierdoor kunnen duurzame ontwerpbeslissingen worden genomen die bijdragen aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van gebouwen.

Lees hier meer over circulair bouwen.

De Rol van MPG in duurzaamheidscertificeringen

Milieucertificeringen zoals BREEAM, GPR en LEED spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector. De MPG-berekening is vaak een verplicht onderdeel van deze certificeringsprocessen. Gebouwen worden beoordeeld op hun MPG-score en moeten aan bepaalde milieuprestatienormen voldoen om certificering te behalen. Hierdoor worden bouwprojecten gestimuleerd om milieuvriendelijker te zijn en een groenere toekomst te ondersteunen.

Lees hier meer over GPR
Leer hier meer over BREEAM

Toekomst van de MPG Berekening

De MPG-berekening zal naar verwachting een nog grotere rol gaan spelen in de bouwsector. Met voortdurende ontwikkelingen in duurzame technologieën en materialen zullen bouwprofessionals nieuwe manieren ontdekken om de milieuprestatie van gebouwen te verbeteren. De methodologie zal evolueren en zich aanpassen aan veranderende normen en inzichten, en zo bijdragen aan een duurzamere en milieuvriendelijkere bouwsector.

Voor welke gebouwen moet u een milieuprestatieberekening uitvoeren?

Voor welke gebouwen hoeft u geen milieuprestatieberekening uit te voeren?

De Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2 . Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde (MKI)Milieu kosten indicator waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Opdrachtgevers en architecten kunnen deze informatie gebruiken om duurzame keuzes te maken op basis van een rekenmethode en een nationale database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is. Om deze berekeningen te voltooien maken wij gebruik van een rekenhulp van LCA One Click (Life Cycle Assessment) in combinatie met de NMD database waarvan zij elke 24 uur een update krijgen zodat we altijd bij de juiste materialen kunnen. De rekenhulp die wij gebruiken is geschikt voor Revit, Exel. Wij bieden al een mpg van een kleine woning voor 250 euro

MPG berekening uitkomst Milieu Prestatie Gebouwen MPG Score

De kaarten in de NMD database bestaan uit 3 categorieën.

Categorie 3 kaarten: Dit zijn algemene kaarten van een materiaal. Bij deze kaarten zijn aannames gedaan bij de berekening. Door de aanname is er altijd een verhoging van 30% op de score. Als voorbeeld een kanaalplaatvloer, 200mm, Prefab beton C30/37 met een score van €7,345/m2

Categorie 2 kaarten: Dit zijn branchespecifieke kaarten, alleen leden bij deze brancheorganisatie aangesloten mogen hier gebruik van maken, een aantal voorbeelden zijn Betonhuis, Nemo, Vekudak. Als voorbeeld een kanaalplaatvloer van AB-FAB, prefab 150mm door Betonhuis gecertificeerd. Score €3,05/m2.

Categorie 1 kaarten: Deze zijn leverancier specifiek. Alleen wanneer aantoonbaar deze leverancier met dit product wordt toegepast mag deze kaart worden gebruikt.
Voorbeelden zijn: Kingspan, Tonzon, Dawo, VBI, Falk, Isobouw, Knauf, Rockwool, Stora Enso, Derix, Rockwool Als voorbeeld een kanaalplaatvloer van VBI Groen (greenline) , prefab 150mm door VBI gecertificeerd. Score €2,86/m2.
Zoals te zien in het voorbeeld van de kanaalplaat is, hoe specifieker de LCA/EPD bekend is, de score lager wordt. Door onze ervaring met materialen en leveranciers, zijn we vaak in staat een betere score te realiseren.

Building Revolution heeft veel ervaring en kan een project vaak circulairder krijgen door andere merken/materialen voor te stellen. dit kan duurder zijn, maar zorgt er vaak wel voor dat er aan de eisen van de MIA voldaan kan worden, waardoor de kosten vergoed worden door het fiscale voordeel.

Historie MPG

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) vormt een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw en heeft sinds 1 januari 2013 een centrale rol ingenomen in het Nederlandse bouwlandschap. Als een verplicht onderdeel van het Bouwbesluit 2012, vereist de MPG-berekening conform de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken een gedetailleerde analyse van de milieu impact van materialen die in een gebouw of GWW-werk worden gebruikt. Door de levensduur van het gebouw in acht te nemen, berekent de MPG de milieubelasting per jaar en dient als een cruciaal instrument voor circulair bouwen en het meten van duurzaamheid in lijn met de Nationale Milieudatabase. Per 1 juli 2021 is de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd. Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen en uiterlijk in 2030 te halveren.