Circulair Bouwen

Circulair bouwen kan op veel verschillenden manier. Klein met een aantal onderdelen als hergebruikt materiaal. Maar ook volledige houtbouwprojecten met zelfs een houten fundering waardoor het gehele gebouw 100% circulair is.

Beide voorbeelden en alles er tussen in zijn begeleid door Building Revolution

Lees hier meer over voorbeelden van circulair bouwen.

Lage MPG Score

In veel projecten wordt gebruik gemaakt van een lage MPG score. Hiermee wordt de MPG score onder de 0,5 gebracht. In veel gevallen kan dan ook van de MIA regeling gebruik gemaakt worden met G6100 en G6101. Met G6100 kan voor utiliteit en industrie ongeveer 10% van de meerkosten van het gebouw aan fiscale maatregel worden teruggehaald. Met de code G6101 kan voor woningen 10% van de meerkosten in aanmerking komen voor MIA. Vooral voor beleggers en woningcorporaties is dat een interessante ontwikkeling.

In veel projecten wordt de R-ladder gebruikt. Lees hier meer over.

Neem contact op.

Refuse/ Rethink

Denk na of ook andere producten of oplossingen kunnen die minder mileuimpact hebben.

Reduce

Door na te denken en minder te gebruiken is er minder materiaal nodig en minder milieuimpact.

Re-use

Door een materiaal her te gebruiken als zelfde materiaal gaat het langer mee. Denk bijvoorbeeld aan een houten balk die wederom als houten balk wordt toegepast.

Repair

Door een product te repareren kan het langer meegaan en is er minder milieuimpact.

Recycle

Pas het product opnieuw toe na het eerst tot grondstof te hebben teruggebracht. Dit is een bewerkelijk proces met vaak geen 100% hergebruik mogelijk.

Recover

Het terugwinnen van de energie uit het product. Bijvoorbeeld in een verbrandingscentrale. Dit is de minst duurzame stap.

Circulaire gebouwen kunnen voor zowel woningen als utiliteitsgebouwen (ook met industriefunctie) gerealiseerd worden.

Zowel woningen als utiliteitsgebouwen kunnen in aanmerking komen voor MIA . Zie voor meer informatie het hoofdstuk Subsidie.

Building Revolution maakt gebuik van software van One-Click LCA. Hiermee is altijd een directe koppeling met de NMD database.
In Nederland mag enkel gebruik gemaakt worden van de NMD database. Alle bouwmaterialen/producten in de NMD database zijn gebaseerd op een LCA/EPD (levenscyclusanalyse/ Europees Product Declarement) welke geverifieerd is door een onafhankelijke specialist.
De bouwmaterialen in de database hebben elk een kaart met een score in euro per kg/meter/m2/m3 (€/kg of €/m of €/m2 of €/m3).

De kaarten in de NMD database bestaan uit 3 categorieën.

Categorie 3 kaarten: Dit zijn algemene kaarten van een materiaal. Bij deze kaarten zijn aannames gedaan bij de berekening. Door de aanname is er altijd een verhoging van 30% op de score. Als voorbeeld een kanaalplaatvloer, 200mm, Prefab beton C30/37 met een score van €7,345/m2

Categorie 2 kaarten: Dit zijn branchespecifieke kaarten, alleen leden bij deze brancheorganisatie aangesloten mogen hier gebruik van maken, een aantal voorbeelden zijn Betonhuis, Nemo, Vekudak. Als voorbeeld een kanaalplaatvloer van AB-FAB, prefab 150mm door Betonhuis gecertificeerd. Score €3,05/m2.

Categorie 1 kaarten: Deze zijn leverancier specifiek. Alleen wanneer aantoonbaar deze leverancier met dit product wordt toegepast mag deze kaart worden gebruikt.
Voorbeelden zijn: Kingspan, Tonzon, Dawo, VBI, Falk, Isobouw, Knauf, Rockwool, Stora Enso, Derix, Rockwool Als voorbeeld een kanaalplaatvloer van VBI Groen (greenline) , prefab 150mm door VBI gecertificeerd. Score €2,86/m2.
Zoals te zien in het voorbeeld van de kanaalplaat is, hoe specifieker de LCA/EPD bekend is, de score lager wordt. Door onze ervaring met materialen en leveranciers, zijn we vaak in staat een betere score te realiseren.

Building Revolution heeft veel ervaring en kan een project vaak circulairder krijgen door andere merken/materialen voor te stellen. dit kan duurder zijn, maar zorgt er vaak wel voor dat er aan de eisen van de MIA voldaan kan worden, waardoor de kosten vergoed worden door het fiscale voordeel.

BCI Gebouw

BCI Gebouw geeft circulariteit een score. De BCI is opgebouwd uit een LI en een MCI. Building Revolution maakt en valideert berekeningen.

Circulair Bouwen MPG Building Less Revolution