GPR Berekening

In je project een GPR gebouw berekening toepassen.

GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn) is een hulpmiddel dat  in Nederland gebruikt wordt om duurzaamheid in de gebouwde omgeving te bevorderen. GPR Gebouw is een richtlijn die te maken heeft met verschillende aspecten van duurzaamheid, zoals energiegebruik, materiaalkeuze en gezondheid. Bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen, zowel in de publieke als private sector wordt GPR gebruikt. De methode is alleen in Nederland en is ontwikkeld door WE Adviseurs. WE Adviseurs heeft ook de GPR Materiaal tool in beheer. In Nederland wordt GPR door WE beheert. GPR kent 5 hoofdstukken, klik op de naam om te lezen hoe een goede score behaald kan worden.:

Met GPR wordt per hoofdstuk een score van 1 tot en met 10 gegeven. Wij streven in de meeste projecten naar een 8+ op alle hoofdstukken. 

Tijdens het bouwproces en de oplevering wordt GPR ook gebruikt om te controleren of het gebouw voldoet aan de duurzaamheidseisen die gesteld zijn. Na de oplevering kan GPR ook gebruikt worden om het energiegebruik en andere duurzaamheidsprestaties van het gebouw te monitoren en te optimaliseren.

Wanneer u tekeningen hebt en ons uw plan kan toelichten zijn wij altijd bereid om kosteloos te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Met een score op alle 8 de hoofdstukken is bij RVO fiscaal voordeel te verkrijgen met de MIA Vamil regeling.
Zie voor de actuele voorwaarden altijd de Milieulijst

Mocht u meer geintereseerd zijn in BREEAM  of Well dan helpen we u ook graag verder.

Building Revolution maakt in veel projecten gebruik van GPR.

GPR Gebouw algemene uitleg

GPR Gebouw is een innovatief digitaal instrument dat speciaal ontworpen is om de duurzaamheid van gebouwen grondig te meten en te evalueren. Dit krachtige meetinstrument is bij uitstek geschikt voor zowel woning- als utiliteitsbouw, en heeft zijn oorsprong in de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) die in 1995 werd ontwikkeld door de Gemeente Tilburg in samenwerking met W/E adviseurs.
Lees hier meer over het ontstaan, hoe het werkt en ervaringen.

GPR voorbeeld score overzicht

GPR in een notendop uitgelegd

GPR, wat staat voor Gemeentelijke Parktijk Richtlijn, is een geavanceerde methode voor het meten en evalueren van duurzaamheid en prestaties van gebouwen. Het omvat GPR Gebouw, waarbij de duurzaamheid van een gebouw wordt beoordeeld aan de hand van verschillende thema’s zoals energie, milieu, gezondheid en gebruikskwaliteit. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door een GPR Expert of Assessor, die de GPR berekening en certificering verzorgt. De GPR score, die kan variëren van 1 tot 10, geeft inzicht in de duurzaamheid van het gebouw. Een hogere GPR score, zoals GPR score 7, GPR score 8 of zelfs GPR score 9, duidt op een betere duurzaamheidsprestatie. Het behalen van een GPR certificaat en label bevestigt de duurzaamheidswaarde en naleving van GPR wetgeving. Bovendien richt GPR zich niet alleen op duurzaamheid, maar ook op circulariteit en installaties, waardoor het een waardevolle tool is voor het meten van GPR waarde in de vastgoedsector.

GPR Gebouw Assessor

In een GPR certificeringsproject is het gewenst een gecertificeerde GPR assessor toe te passen.
Bij Building Revolution is Marco Grootjans onze GPR 4.4 Assessor.
Klik hier voor meer info over de GPR assessor

GPR Gebouw Expert

In een GPR certificeringsproject is het gewenst een gecertificeerde GPR expert toe te passen.
Bij Building Revolution is Marco Grootjans onze GPR 4.4 Expert.
Klik hier voor meer info over de GPR expert.

Nog meer vragen over GPR Gebouw Software duurzaamheid?

Lees alles op onze FAQ pagina of stuur ons een email op info@buildingrevolution.nl

GPR meting GPR score berekening GPR Gebouw tool GPR duurzaamheid GPR methode GPR Gemeentelijke Praktijk Richtlijn GPR rapportcijfers GPR kwaliteitslabel GPR duurzaam bouwen GPR thema's GPR energieprestatie GPR milieuwaarde GPR gezondheidsaspecten GPR gebruikskwaliteit GPR toekomstwaarde GPR Bouwbesluit GPR ambitieniveau GPR nieuwbouw GPR bestaande bouw GPR ervaringen Energie, Gebruikskwaliteit, Milieu, Toekomstwaarde, Gebruiksgemak, Gezondheid

GPR Energie

Energie

Ten eerste kan er gekeken worden naar de bron van energie die wordt gebruikt. Het gebruik van duurzame en hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie of biomassa, kan bijdragen aan een hogere energieprestatie van het gebouw.

Daarnaast kan er gekeken worden naar de isolatie van het gebouw en de mogelijkheden voor warmteterugwinning. Het minimaliseren van warmteverlies en het optimaal benutten van restwarmte kan de energie-efficiëntie van het gebouw verbeteren.

Ook het gebruik van energiezuinige apparatuur en verlichting kan bijdragen aan een hogere score op het gebied van energie in GPR. Het investeren in energiezuinige technologieën kan op de lange termijn vaak ook financieel gunstig zijn voor bedrijven

Bij bedrijven met een BENG eis wordt de BENG berekening conform de NTA 8800 ingevoerd.
Bij bijvoorbeeld bedrijven met een industriefunctie wordt deze zonder BENG ingevoerd maar zijn er vragenlijsten.

Zie hoe wij een 8 halen hiervoor specifiek ons hoofdstuk Energie

Vraag in GPR bij Hoofdstuk Energie

1.1.2 Verlichting 6 W/m2

1.1.3 Verlichting regeling automatisch aan/uit 100%

1.2.2 CO2 emissie ruimteverwarming warmtepomp elektrisch

Punten toegekend:

53 punten.

8 punten.

15 punten

GPR Milieu

Milieu

Het hoofstuk Milieu valt of staat met de MPG. Gelukkig is Marco van Brink hier onze specialist in. Hij weet als geen ander op onderstaande manieren de milieu en GPR score te verbeteren.

Materiaal

Materiaal:
Een belangrijke manier is het verminderen van het materiaalgebruik. Dit kan worden bereikt door slimmer te ontwerpen en te bouwen, waarbij onnodig materiaalgebruik wordt vermeden. Hierbij kan worden gedacht aan het optimaliseren van constructies, het vermijden van overbodige scheidingswanden en het verminderen van beton- en staalgebruik. Hier kan gebruik gemaakt worden van de GPR-Materiaal berekening.

Daarnaast is het gebruik van duurzame materialen van groot belang. Het selecteren van materialen met een lage milieubelasting en een hoge levensduur gaat de MPG verlagen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van gerecyclede materialen, hernieuwbare grondstoffen en materialen met een lage emissie van schadelijke stoffen.

Verder kan het hergebruik van materialen een positieve impact hebben op de MPG. Door materialen te hergebruiken uit sloop- of renovatieprojecten kan er aanzienlijk worden bespaard op energie en grondstoffen.

Water

Allereerst kunnen efficiënte sanitair voorzieningen worden geïnstalleerd, zoals waterbesparende kranen, douchekoppen en toiletten. Deze apparaten verminderen het waterverbruik zonder concessies te doen aan de functionaliteit.

Verder kan regenwater worden opgevangen en hergebruikt voor bijvoorbeeld toiletspoeling, tuinirrigatie en schoonmaakdoeleinden. Dit vermindert de noodzaak van gebruik van kostbaar drinkwater voor niet-drinkwater toepassingen.

Daarnaast kan het ontwerp van de landschapsarchitectuur worden afgestemd op de lokale weercondities en planten die weinig water nodig hebben worden gekozen. Waterbesparend irrigatiesysteem, zoals druppelirrigatie, kan worden toegepast om gericht water te geven aan planten en verliezen door verdamping te minimaliseren.

Ruimte en natuur:

Natuurinclusief bouwen is een benadering waarbij de behoeften van mens én natuur worden geïntegreerd in het ontwerp en de constructie van gebouwen en de omgeving eromheen. Het doel is om de biodiversiteit te bevorderen, de leefomgeving voor dieren en planten te verbeteren en tegelijkertijd een aangename en duurzame leefruimte voor mensen te creëren.

Bij natuurinclusief bouwen wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de lokale flora en fauna. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het creëren van groene daken en gevels, waar planten kunnen groeien en insecten en vogels kunnen nestelen. Daarnaast kunnen er nestkasten, insectenhotels en bijvriendelijke beplanting worden geplaatst.

Ook het gebruik van duurzame materialen en bouwmethoden speelt een rol bij natuurinclusief bouwen. Het vermijden van schadelijke stoffen in materialen en het minimaliseren van milieubelasting dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier.

Zie ons hoofdstuk milieu hoe wij een 8 behalen.

Vraag in GPR bij Hoofdstuk Milieu

2.1.2 Externe MPG ingevoerd met een score van 0,45

2.1.5 100% hout uit duurzaam geproduceerde bossen

2.2.2 6 liter toiletsysteem en spoelonderbreker

Punten toegekend:

105 punten.

14 punten.

5 punten

GPR Gezondheid

Gezondheid

Gezondheid bestaat uit 4 subhoofdstukken: Akoustisch comfort, Luchtkwaliteit, Thermisch comfort en Licht en visueel comfort.

Als eerste stap moeten er gezonde binnenmilieueisen worden gesteld en gerealiseerd. Hierbij kan worden gedacht aan het zorgen voor voldoende ventilatie en luchtverversing, het vermijden van schadelijke stoffen in materialen en producten en het controleren van temperatuur en luchtvochtigheid. Daarnaast moet er aandacht zijn voor geluidsniveaus en het verminderen van omgevingsgeluid.

Ook daglicht en uitzicht zijn belangrijke factoren voor een gezonde leefomgeving. Bij het ontwerp en de inrichting van het gebouw moet daarom rekening worden gehouden met voldoende daglichttoetreding en een goed uitzicht op de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van grote ramen en een open plattegrond.

Een gezonde leefstijl kan ook worden gestimuleerd door middel van een gebruiksvriendelijke indeling van het gebouw en de toepassing van bewegingsvriendelijke en ergonomische omgevingen. Denk bijvoorbeeld aan traplopen stimuleren door traplopen te promoten met mooie en uitnodigende trappen en de optimale plaatsing hiervan.

Tot slot kan een gezonde leefomgeving worden bevorderd door bij de keuze van materialen en producten rekening te houden met duurzaamheid en gezondheid. Hierbij moet worden gekeken naar de milieueffecten van productie en transport, alsmede de mogelijkheid van hergebruik van de materialen.

Zie ons hoofdstuk gezondheid hoe wij een 8 behalen.

Vraag in GPR bij Hoofdstuk Gezondheid

3.1.2 Lage geluidsbelasting omgeving

3.1.5 Ventilatiesysteem met extra akoustische maatregelen

3.2.2 Ventilatiesysteem 1,5x beter dan bouwbesluit

Punten toegekend:

9 punten.

12 punten.

60 punten

GPR Gebruikskwaliteit

Gebruikskwaliteit

Het hoofdstuk gebruikskwaliteit kent 4 subhoofdstukken: Toegankelijkheid, Functionaliteit, Technische kwaliteit, Sociale waarde.

1. Comfortabele en flexibele indeling

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de indeling van het gebouw optimaal is afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Zorg voor voldoende ruimte, een logische flow en flexibele ruimtes die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan veranderende behoeften.

2. Duurzame materialen en afwerkingen

Kies voor duurzame materialen en afwerkingen die lang meegaan en weinig onderhoud vereisen. Denk aan goede isolatie, hoogwaardige afwerkingen en materialen met een lage milieubelasting. Dit draagt bij aan het comfort en de gebruikskwaliteit van het gebouw.

3. Voldoende daglicht en goede ventilatie

Zorg voor voldoende daglichttoetreding in het gebouw en zorg voor goede ventilatie. Dit draagt bij aan het comfort en het welzijn van de gebruikers. Overweeg energiezuinige systemen zoals LED-verlichting en mechanische ventilatie met warmteterugwinning.

4. Toegankelijkheid voor iedereen

Maak het gebouw toegankelijk voor mensen van alle leeftijden en vaardigheden. Denk aan brede deuren en gangen, voldoende liftcapaciteit en goede toegang voor rolstoelgebruikers. Een gebouw dat voor iedereen toegankelijk is, draagt bij aan de positieve gebruikskwaliteit.

5. Goede akoestiek en geluidsisolatie

Een goede akoestiek is essentieel voor een comfortabel en gebruiksvriendelijk gebouw. Zorg voor voldoende geluidsisolatie tussen ruimtes om geluidsoverlast te voorkomen. Overweeg het gebruik van geluiddempende materialen en technieken om een optimale akoestiek te bereiken

Vraag in GPR bij Hoofdstuk Gebruikskwaliteit

4.2.4 Netto verdiepingshoogte meer dan 6 meter

4.2.5 meer dan 20% van CROW norm fietsparkeerplaatsen

4.4.2 Toegangsdeuren zijn voorzien van buitenverlichting

Punten toegekend:

11 punten.

22 punten.

8 punten

GPR Toekomstwaarde

Toekomstwaarde

Toekomstwaarde kent 4 subhoofdstukken: Aanwezige kwaliteit, Adaptiviteit gebouw, Klimaatadaptiviteit en Belevingswaarde

1. Kies voor een adaptief circulair ontwerp 

Een circulair ontwerp staat centraal in de toekomstwaarde van een gebouw. Dit betekent dat er materialen worden gebruikt die herbruikbaar, recyclebaar of biologisch afbreekbaar zijn. Door gebruik te maken van deze materialen, kan de toekomstwaarde van een gebouw worden verhoogd en wordt de impact op het milieu verminderd.

2. Kies voor energiezuinige en duurzame installaties met kwaliteit.

Door het gebruik van energiezuinige en duurzame installaties kan het energieverbruik van een gebouw worden verminderd en kan er een positieve bijdrage worden geleverd aan de toekomstwaarde. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en energiezuinige verlichting.

3. Houd rekening met de levensduur van het gebouw en bouw klimaatadaptief

Het is belangrijk om bij het ontwerpen van het gebouw rekening te houden met de levensduur ervan. Dit betekent dat de structuur van het gebouw sterk, duurzaam en bestand moet zijn tegen slijtage over tijd. Door het gebouw te ontwerpen met de levensduur in gedachten kan de toekomstwaarde worden verhoogd.

4. Ontwerp flexibel maar behoud de belevingswaarde

Flexibel ontwerpen draagt bij aan de toekomstwaarde van een gebouw. Hiermee wordt bedoelt dat het gebouw kan worden aangepast aan veranderende behoeften en trends. Een flexibel ontwerp zorgt ervoor dat een gebouw langer mee kan gaan en minder snel verouderd. Let wel op de belevingswaarde van de buren. 

Vraag in GPR bij Hoofdstuk Toekomstwaarde

5.1.3 25% expert van energie is realiseerbaar

5.2.3 Kolommen en balkenstructuur

5.3.2 Gescheiden rioolstelsel

Punten toegekend:

23 punten.

17 punten.

11 punten

Building Revolution is vooral specialist in Nieuwbouw.

Neem contact op.

Voordelen GPR

Een gebouw met GPR heeft veel verschillende voordelen.

Building Revolution

Building Revolution is met Simon, Marco, Tanja, Marco, Mark en Nima zijn bezig met de gebouwde revolutie. Wij zijn met BREEAM, GPR, BCI, WELL, MPG en Circulair Bouwen bezig om de CO2 uitstoot te verlagen. Daarnaast voldoen hierdoor gebouwen aan de CSRD en SFRD richtlijnen uit de EU wetgeving. Kijk bij onze Diensten wat we nog meer voor u kunnen betekenen!

Neem contact met ons op of mail direct op info@buildingrevolution.nl