BCI Gebouw

De BCI Gebouw berekening wordt door Building Revolution in veel projecten gebruikt.


BCI Gebouw kent een BCI score.  Deze score is een combinatie van een Losmaakbaarheid (LI) en Materiaal Circularity  Index (MCI). BCI Gebouw geeft circulariteit een score. Building Revolution maakt en valideert BCI-berekeningen.

BCI Gebouw in een Notendop:

BCI Gebouw staat synoniem voor de Building Circular Index, een innovatieve aanpak die het circulaire potentieel van een gebouw meet aan de hand van de verschillende producten en elementen die in het gebouw worden gebruikt. In tegenstelling tot traditionele bouwmethoden legt het BCI-gebouw de nadruk op duurzaamheid, herbruikbaarheid en minimale impact op het milieu. Deze aanpak levert niet alleen voordelen op de lange termijn op, maar inspireert ook de toekomst van architectuur en design.

BCI: combinatie van Losmaakbaarheid en Materiaal

Twee belangrijke factoren spelen hier een rol: de Material Circularity Index (MCI) en de Losmaakbaarheidsindex (LI). Deze factoren worden strikt toegepast om de duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van materialen en componenten te beoordelen. MCI richt zich op de oorsprong, toekomstscenario’s en levensduur van materialen, terwijl LI de mogelijkheid analyseert dat elementen worden gedemonteerd.

BCI Gebouw Expert Erkend Valideren

BCI Gebouw expert

Het beste kunnen BCI Gebouw Experts voor u de berekening opstellen. Een expert kan het sneller, goedkoper en haalt een betere score. Building Revolution is specialist BCI Expert.
Marco van Brink en Simon Hogenstijn zijn beide erkend door BCI Gebouw als expert. Zij kunnen een BCI gebouw berekening valideren.

Lees hier meer over BCI Gebouw Experts

Neem contact op.

BCI Gebouw berekening maken

BCI Gebouw berekening opbouw MCI en Li zijn BCI

Meestal worden meerdere circulaire scores naast elkaar getoond, maar een BCI Gebouw berekening  brengt al deze aspecten samen tot in één score voor de mate van circulariteit voor jouw vastgoedobject.
Een BCI-score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% niet circulair en 100% volledig circulair is.
Door deze score is het een stuk eenvoudiger om vastgoed te vergelijken en te sturen op circulariteit tijdens de ontwikkeling.

De Building Circularity Index (BCI) is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde meetmethodiek om de circulaire potentie van een bouwwerk te bepalen.
BCI bestaat uit twee Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn Materiaalgebruik en Losmaakbaarheid.
De Building Circularity Index bepaalt de circulaire potentie van een bouwwerk in vier stappen.

Lees hier hoe de berekening wordt opgesteld

Waarom is de BCI berekening belangrijk?

  1. Bevordering van Circulair Bouwen: De BCI stimuleert de bouwsector om meer duurzame en circulaire bouwpraktijken te omarmen, wat resulteert in verminderde afvalproductie en materiaalverspilling.

  2. Milieueffecten Verminderen: Door de herbruikbaarheid van materialen te bevorderen, draagt de BCI bij aan het verminderen van de milieueffecten van de bouwsector.

  3. Toekomstbestendige Gebouwen: Circulaire gebouwen zijn beter voorbereid op toekomstige uitdagingen en veranderingen in de bouwsector.

BCI Circulariteit

De BCI is een meetinstrument dat de mate van circulariteit van een gebouw evalueert. Het houdt rekening met aspecten zoals herbruikbaarheid, demonteerbaarheid en materiaalrecyclage. Hoe hoger de BCI-score, hoe circulairder het gebouw is. Het berekenen van een BCI-score omvat het opnemen van meerdere factoren, variërend van MCI en LI tot de invloed van verschillende Later of Brand (niveaus). De uiteindelijke BCI-waarde wordt uitgedrukt op een schaal van 0,00 (perfect lineair) tot 1,00 (perfect circulair). De score geeft niet alleen inzicht in de duurzaamheid van een bepaald bouwwerk, maar geeft ook houvast voor toekomstige gebouwen die streven naar optimale circulariteit.

Klik hier om meer te ontdekken over circulair bouwen en hoe het de bouwwereld transformeert

BCI Materialenpaspoort

Wanneer de gegevens allemaal zijn ingevoerd kunnen deze bewaard blijven in een BCI Materialenpaspoort. Hierdoor blijven gegevens over hoeveelheid, wijze van bevestigen en details bestaan. Ook met het oog op gebouwbeheer is dit een erg wenselijke situatie. In gesprekken met Alba hebben wij begrepen dat het toevoegen van de tekeningen mogelijk in de toekomst ook mogelijk gaat zijn.

Lees hier meer over het BCI Materialenpaspoort.

BCI Berekening valideren

Building Revolution valideert BCI Gebouw berekeningen.
Wil je een BCI-berekening met een controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens en daarmee een check op de juistheid van de BCI-score, dan kunnen experts van BCI Gebouw deze controle voor je uitvoeren.
Hiermee toon je aan dat de berekening altijd 100% correct is ingevoerd.

Lees hier meer over een BCI berekening valideren.

BCI berekening voor BREEAM 2020 MAT07

MAT07 in de BREEAM Richtlijn 2020 vraagt een LI van 40% of 60%.
Building Revolution heeft reeds voor meer dan 10 projecten een rapport opgesteld hoe ook de BREEAM punten behaald worden. 
Zeker voor hoge scores als BREEAM Excellent of Outstanding is MAT 07 halen erg belangrijk.
Hierdoor worden hogere scores in BREEAM mogelijk

Nog meer BCI vragen?

Lees alles op onze FAQ pagina of stuur ons een email op info@buildingrevolution.nl

Voordelen BCI Gebouw

Een gebouw met BCI Gebouw heeft veel verschillende voordelen.

BCI Gebouw Expert Erkend Valideren

BCI Gebouw geeft circulariteit een score. De BCI is opgebouwd uit een LI en een MCI. Building Revolution maakt en valideert berekeningen.
Conclusie is dat wij weten hoe uw project meer circulair kan worden.