Subsidies.

Voor nieuwbouw en renovatie zijn er diverse fiscale maatregelen of subsidiemogelijkheden. Afhankelijk van het ambitieniveau en door het slim combineren van regelingen kan er veelal kostenneutraal verduurzaamd worden.

Voor de bepaling van het ambitieniveau en de duurzaamheid kan er gewerkt worden met diverse duurzaamheidslabels zoals BREEAM (nieuwbouw of In-Use) of GPR. Door onze jarenlange ervaring hebben wij een breed netwerk van benodigde adviseurs opgebouwd, die waar nodig ingeschakeld kunnen worden.

Deze duurzaamheidslabels worden fiscaal gestimuleerd middels de Milieu InvesteringsAftrek (MIA). Netto voordeel kan oplopen tot ongeveer 10%.

Ook losse, veelal installatietechnische, onderdelen worden fiscaal gestimuleerd vanuit de Energie InvesteringsAftrek (EIA). Hiervan ligt het netto voordeel rond de 10%.

Zonnepanelen, Zonnecollectoren of CO2 besparing. Deze worden tevens separaat gesubsidieerd, middels de SDE++.

Kleinere warmtepompen of 2 maatregelen voor woningen middels de ISDE.

Neem contact op of een van de genoemde of mogelijk nog een andere maatregel voor u interessant is.

Neem contact op.

MIA

Milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Een bepaald percentage van het investeringsbedrag mag van de vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Daardoor hoeft er minder belasting betaald te worden. De hoogte van het aftrekpercentage is afhankelijk van de categorie en het bedrijfsmiddel waarin je investeert en staat aangegeven op de Milieulijst. Ieder jaar wordt de Milieulijst aangepast.

Codes van de Milieulijst 2023

Veel gebruikte codes bij nieuwe of gerenoveerde gebouwen: 
G 6100 MIA Circulair utiliteitsgebouw 
G 6102 MIA 
Circulaire woning
G 6115  Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
D 6116 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
– Voor deze codes kunnen we zowel expert als assessor zijn.

Letter
E
D
G

Aftrekpercentage
27%
36%
45%

Maximaal nettovoordeel
6,966%
9,288%
11,61%

EIA

Energiebesparende maatregelen in onder meer gebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie, energieadvies Een bepaald percentage van het investeringsbedrag mag van de vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Daardoor hoeft er minder belasting betaald te worden. De hoogte van het aftrekpercentage is afhankelijk van de eisen in de code waarin je investeert en staat aangegeven op de Energielijst. Ieder jaar wordt de Energielijst aangepast.

Standaard aftrek van Energielijst 2023 bij 25% VPB.

Aftrekpercentage
45,5% 

Maximaal nettovoordeel
11,73%

SDE++

ISDE

Basis eisen om gebruik te maken van fiscale maatregelen

De aanvrager moet inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen in Nederland.. Alleen bedrijven en ondernemingen komen in aanmerking voor MIA en EIA. De investering staat op de Milieulijst/Energielijst en voldoet aan de eisen. De opdracht wordt gegeven in het jaar dat het bedrijfsmiddel op de Milieulijst/Energielijst staat. Het bedrijfsmiddel is nieuw (tweedehands bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten, maar aankoop van nieuw secundaire bouwmateriaal mag wel) Het minimale investeringsbedrag is € 2.500. Je moet het bedrijfsmiddel binnen drie maanden na investering melden. Een bedrag mag maar eenmaal voor EIA of MIA gemeld worden. Binnen 1 jaar na opdracht wordt minimaal 25% van het investeringsbedrag betaald.