BREEAM Awards winner 2021 hoogste niveau score niveaus certificaten Building Revolution Simon Hogenstijn scores assessor

Subsidies en fiscale regelingen

Subsidies zijn er om de meerkosten van duurzame en circulaire investeringen te verminderen. Wij weten alles van o.a. de EIA, MIA, SDE++.
Voor nieuwbouw en renovatie zijn er diverse fiscale maatregelen of subsidiemogelijkheden.
Afhankelijk van het ambitieniveau en door het slim combineren van regelingen kan er veelal kostenneutraal verduurzaamd worden.

Voor de bepaling van het ambitieniveau en de duurzaamheid kan er gewerkt worden met diverse duurzaamheidslabels zoals BREEAM (nieuwbouw of In-Use) of GPR. Door onze jarenlange ervaring hebben wij een breed netwerk van benodigde adviseurs opgebouwd, die waar nodig ingeschakeld kunnen worden.

Deze duurzaamheidslabels worden fiscaal gestimuleerd middels de Milieu InvesteringsAftrek (MIA). Netto voordeel kan oplopen tot ongeveer 10%.

Ook losse, veelal installatietechnische, onderdelen worden fiscaal gestimuleerd vanuit de Energie InvesteringsAftrek (EIA). Hiervan ligt het netto voordeel rond de 10%.

Zonnepanelen, Zonnecollectoren of CO2 besparing. Deze worden tevens separaat gesubsidieerd, middels de SDE++.

Kleinere warmtepompen of 2 maatregelen voor woningen middels de ISDE.

Neem contact op of een van de genoemde of mogelijk nog een andere maatregel voor u interessant is.

Neem contact op.

MIA

MIA-regeling: Duurzame Stimulans voor Ondernemers

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een Nederlandse regeling die ondernemers financieel voordeel biedt bij investeringen in milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsmiddelen. Deze regeling, ondersteund door de overheid, stimuleert groene initiatieven en draagt bij aan een duurzamere bedrijfsvoering. Milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Een bepaald percentage van het investeringsbedrag mag van de vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Daardoor hoeft er minder belasting betaald te worden. De hoogte van het aftrekpercentage is afhankelijk van de categorie en het bedrijfsmiddel waarin je investeert en staat aangegeven op de Milieulijst. Ieder jaar wordt de Milieulijst aangepast.

Hoe Werkt de MIA-regeling?

 1. Financieel Voordeel: Ondernemers kunnen profiteren van een fiscale aftrek die kan oplopen tot wel 45% van het investeringsbedrag. Dit resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen.

 2. Milieuvriendelijke Investeringen: De MIA-regeling is van toepassing op diverse duurzame investeringen, zoals energiezuinige apparatuur, elektrische voertuigen, en milieuvriendelijke bedrijfspanden.

 3. Verlaagde Belastingdruk: De aftrek van milieuvriendelijke investeringen verlaagt de te betalen belasting, waardoor ondernemers gestimuleerd worden om duurzame keuzes te maken.

 1. Kostenbesparingen: Ondernemers kunnen aanzienlijke kosten besparen door gebruik te maken van de MIA-regeling, wat bijdraagt aan een gezonde financiële positie.

 2. Duurzame Bedrijfsvoering: De MIA-regeling bevordert duurzaamheid en milieuvriendelijke praktijken, wat positieve milieueffecten oplevert.

 3. Innovatie en Concurrentievoordeel: Door te investeren in groene technologieën kunnen bedrijven innovatieve oplossingen ontwikkelen en een concurrentievoordeel behalen.

Codes van de Milieulijst 2024

Veel gebruikte codes bij nieuwe of gerenoveerde gebouwen: 

 • G 6100 MIA Circulair utiliteitsgebouw
 • G 6102 MIA Circulaire woning
 • G 6115  Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
 • E 6116 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
 • G 6120  Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw
 • E 6121 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR gebouw

– Voor deze codes kunnen we zowel expert als assessor zijn.

Letter
E
D
G

Aftrekpercentage
27%
36%
45%

Maximaal nettovoordeel
6,966%
9,288%
11,61%

In veel projecten met BREEAM, GPR, Circulair bouwen en BCI Gebouw wordt gebruik gemaakt van MIA.

DUMAVA

Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed of betrokken bij verduurzamingsinitiatieven zoals scholen, overheidskantoren, zorginstellingen en historische monumenten, biedt de subsidieregeling ‘Duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA) dit jaar opnieuw kansen. De DUMAVA-subsidie is speciaal ontwikkeld voor vastgoedeigenaren die voorheen niet konden profiteren van fiscale voordelen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA).

DUMAVA is bedoeld om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te stimuleren en sluit aan op de specifieke behoeften van deze sector. Door gebruik te maken van de DUMAVA-subsidie kunnen eigenaren investeren in energiezuinige maatregelen, hernieuwbare energiebronnen en andere duurzaamheidsinitiatieven, wat niet alleen bijdraagt aan kostenbesparingen maar ook aan een groenere toekomst.

Benut de mogelijkheden van DUMAVA en zet stappen naar een duurzamer en energiezuiniger maatschappelijk vastgoed.

Building Revolution heeft technisch geadviseerd in DUMAVA 2022 en DUMAVA 2023 projecten. Deze zijn bij beoordeling allemaal toegekend.

EIA

Energiebesparende maatregelen in onder meer gebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie, energieadvies Een bepaald percentage van het investeringsbedrag mag van de vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Daardoor hoeft er minder belasting betaald te worden. De hoogte van het aftrekpercentage is afhankelijk van de eisen in de code waarin je investeert en staat aangegeven op de Energielijst. Ieder jaar wordt de Energielijst aangepast.

Standaard aftrek van Energielijst 2024 bij 25% VPB.

Aftrekpercentage
40,5% 

Maximaal nettovoordeel
10,44%

SDE++

SDE++-regeling: Subsidie voor Duurzame Energieprojecten

De SDE++-regeling, ook wel bekend als de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie Plus, is een krachtig initiatief van de overheid om duurzame energieprojecten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers en organisaties die willen investeren in groene energieopwekking en de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Hoe Werkt de SDE++-regeling?

 1. Financiële Ondersteuning: De SDE++-subsidie voorziet in financiële ondersteuning voor diverse duurzame energietechnologieën, zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en geothermie.

 2. Verlagen van Financiële Risico’s: Ondernemers kunnen rekenen op een vergoeding voor het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde, waardoor financiële risico’s worden geminimaliseerd.

 3. Stimuleren van Innovatie: De regeling bevordert innovatie door investeringen in nieuwe, duurzame technologieën aan te moedigen.

Voordelen van de SDE++-regeling

 1. Bevordering van Duurzaamheid: De SDE++-subsidie draagt bij aan een grootschalige overgang naar duurzame energiebronnen en vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

 2. Financiële Haalbaarheid: Ondernemers krijgen de kans om duurzame energieprojecten te realiseren dankzij financiële steun en risicovermindering.

 3. Milieuvriendelijke Groei: De regeling stimuleert duurzame economische groei en draagt bij aan een schonere leefomgeving.

ISDE

ISDE-regeling: Investeringssubsidie Duurzame Energie

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een Nederlandse regeling die particulieren en zakelijke gebruikers ondersteunt bij de aanschaf van duurzame energieoplossingen. Ontdek hoe de ISDE-regeling werkt en hoe deze bijdraagt aan een groenere toekomst.

Wat is de ISDE-regeling?

De ISDE-regeling biedt financiële stimulansen voor de aanschaf van duurzame warmtebronnen, zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Dit bevordert de overgang naar hernieuwbare energie en vermindert de CO2-uitstoot.

Hoe Werkt het?

 1. Aanschafsubsidie: Gebruikers ontvangen een subsidiebedrag bij de aankoop van een duurzaam verwarmingssysteem.

 2. Verduurzaming: De regeling draagt bij aan het verduurzamen van woningen en gebouwen door het gebruik van milieuvriendelijke warmtebronnen.

 3. Budget en Voorwaarden: De ISDE-regeling heeft jaarlijks een beschikbaar budget en specifieke voorwaarden voor de aanvraag

Voordelen van de ISDE-regeling

 1. Financiële Steun: De subsidie verlaagt de investeringskosten en maakt duurzame energieoplossingen betaalbaarder.

 2. Milieuvriendelijkheid: Door te investeren in duurzame warmtebronnen dragen gebruikers bij aan een verminderde uitstoot van schadelijke gassen.

 3. Energiebesparing: Duurzame warmtebronnen zorgen voor lagere energiekosten en dragen bij aan een energie-efficiënte levensstijl.

Basis eisen om gebruik te maken van fiscale maatregelen

De aanvrager moet inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen in Nederland.. Alleen bedrijven en ondernemingen komen in aanmerking voor MIA en EIA. De investering staat op de Milieulijst/Energielijst en voldoet aan de eisen. De opdracht wordt gegeven in het jaar dat het bedrijfsmiddel op de Milieulijst/Energielijst staat. Het bedrijfsmiddel is nieuw (tweedehands bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten, maar aankoop van nieuw secundaire bouwmateriaal mag wel) Het minimale investeringsbedrag is € 2.500. Je moet het bedrijfsmiddel binnen drie maanden na investering melden. Een bedrag mag maar eenmaal voor EIA of MIA gemeld worden. Binnen 1 jaar na opdracht wordt minimaal 25% van het investeringsbedrag betaald.