Gezonde Gebouwen

Allereerst een korte uitleg over de Well Building Standard. Well heeft de gezondheid van gebouwen in kaart gebracht met features. Door een feature te behalen is er op verschillende manieren bewijslast benodigd. Er zijn 11 hoofdstukken met gemiddeld 10 features. Ieder kwartaal wordt de featurelijst aangepast. Hierdoor hebben gebouwen met een zelfde Well certificaat, maar met een andere standaard, waarschijnlijk andere features behaald.

Disclaimer: Aangezien Well elk kwartaal de norm update kan het dat onderstaande informatie niet meer volledig correct is.
Wat bij de IWBI gepubliceerd is is leidend.

Well heeft 4 verschillende soorten niveaus van scores op gebouwen:

 Een bronze score wordt behaald door 30 punten te behalen op alle features. Dit betekent dat van de ongeveer 120 punten een kwart behaald moet worden. Theoretisch kan dat dus enkel op beleid zonder aanpassingen aan het gebouw te doen. Een Bronze certificaat is het meest simpel te behalen.

Een Silver score wordt behaald door 40 punten te behalen op alle features. Dit betekent dat van de ongeveer 120 punten een derde behaald moet worden. Ook moet op elk van de 11 hoofdstukken minimaal 1 punt behaald worden.

Een Gold score wordt behaald door 50 punten te behalen op alle features. Dit betekent dat van de ongeveer 120 punten 40% behaald moet worden. Ook moet op elk van de 11 hoofdstukken minimaal 2 punten behaald worden.

Een Platinum score wordt behaald door 75 punten te behalen op alle features. Dit betekent dat van de ongeveer 120 punten 60% behaald moet worden. Ook moet op elk van de 11 hoofdstukken minimaal 3 punten behaald worden.

Wat is Well V2?

WELL V2 is een uitgebreid raamwerk voor het ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners. Deze certificeringsstandaard omvat verschillende aspecten van het gebouw en de omgeving, waaronder lucht- en waterkwaliteit, verlichting, geluid, voeding en mentaal welzijn. Door middel van strenge eisen en richtlijnen streeft WELL V2 ernaar om de impact van gebouwen op de gezondheid en het welzijn van mensen te minimaliseren en tegelijkertijd een positieve en productieve leefomgeving te creëren.

De Vijf Gezondheidsdomeinen van WELL V2

 1. Luchtkwaliteit: WELL V2 legt de nadruk op schone en gezonde lucht om de ademhaling en het algemene welzijn te verbeteren. Strategieën omvatten luchtzuivering, ventilatie-efficiëntie en het minimaliseren van luchtverontreinigende stoffen.

 2. Water: Het bevorderen van veilige en gezonde waterbronnen is een kernaspect van WELL V2. Dit omvat de toegang tot schoon drinkwater, het verminderen van verontreinigingen en het promoten van een duurzaam watergebruik.

 3. Voeding: WELL V2 richt zich op het creëren van gezonde eetgewoonten en voedingskeuzes. Het stimuleert gezonde maaltijden en snacks en moedigt het beperken van suiker en bewerkte voedingsmiddelen aan.

 4. Licht: Optimaal licht speelt een cruciale rol in het reguleren van het biologische ritme van mensen. WELL V2 benadrukt de implementatie van natuurlijk licht, circadiaanse verlichting en het minimaliseren van storende lichtvervuiling.

 5. Comfort en Mindset: Het mentale welzijn van bewoners staat centraal in WELL V2. Het bevordert positieve ruimtes die stress verminderen, slaapkwaliteit verbeteren en productiviteit stimuleren.

Neem contact op.

Voordelen van WELL V2 Certificering

 • Verbeterde Gezondheid en Welzijn: WELL V2 gecertificeerde gebouwen bieden bewoners een gezondere en comfortabelere leefomgeving, wat kan leiden tot een betere algehele gezondheid en welzijn.

 • Verhoogde Productiviteit: Het creëren van een omgeving die de productiviteit stimuleert en stress vermindert, kan leiden tot hogere prestaties op de werkplek en een grotere tevredenheid van de bewoners.

 • Duurzaamheid en Milieubewustzijn: Veel van de strategieën en praktijken die worden aangemoedigd door WELL V2 dragen ook bij aan duurzaamheid en milieubewustzijn.

 • Toekomstbestendig Ontwerp: WELL V2 benadrukt innovatieve en gezondheidsgerichte ontwerpstrategieën die inspelen op de behoeften van de moderne samenleving.

WELL V2 Implementatie en Toepassing

 • Ontwerpfase: Tijdens de ontwerpfase kunnen architecten, ontwerpers en bouwteams strategieën integreren die voldoen aan de eisen van WELL V2.

 • Bouwfase: Tijdens de bouwfase worden de ontworpen strategieën en systemen geïmplementeerd en geïnstalleerd.

 • Certificeringsfase: Na voltooiing kan een WELL V2 Assessor het gebouw beoordelen en certificeren volgens de standaard.

De Rol van een WELL Expert (AP) en Assessor

Een WELL Expert, AP genoemd, is een professional die is opgeleid in de WELL Building Standard en gezondheidsgericht ontwerpen. Zij kunnen adviseren over het implementeren van WELL V2-strategieën. Een WELL Assessor is verantwoordelijk voor het beoordelen van het gebouw en de documentatie voor certificering.

Conclusie: Een Gezondere Toekomst met WELL V2

WELL V2 vertegenwoordigt een belangrijke verschuiving in de benadering van bouwen en ontwerpen. Met een sterke focus op menselijke gezondheid en welzijn biedt deze certificeringsstandaard de mogelijkheid om gezondere en comfortabelere leef- en werkomgevingen te creëren. Als u op zoek bent naar manieren om uw vastgoedportfolio te verbeteren en bij te dragen aan een duurzamere en gezondere toekomst, dan is WELL V2 een krachtige en baanbrekende stap in de juiste richting. Neem contact met ons op en neem deel aan het WELL V2-certificeringsproces om te profiteren van de vele voordelen die deze innovatieve benadering te bieden heeft.

Well gebouwen icm BREEAM zijn gezonder

Door een BREEAM certificaat te behalen worden 5 extra punten behaald op de featurelijst van Well. Hierdoor neemt de score toe en is het certificaat eerder behaald. Daarnaast hebben credits vanuit BREEAM en features van Well gedeeltelijk een overlap. Hierdoor is het eenvoudiger voor beide certificaten te gaan en versterken ze elkaar. Meer weten over Well? Neem contact met ons op!

WELL Building BREEAM Revolution Gebouwen Gezond

Well gebouwen met BREEAM zijn gezonde en duurzame gebouwen.
CSRD, Duurzaamheid, Circulariteit en Toxiciteit zijn tegenwoordig belangrijk.
Neem contact op hoe we uw gebouw toekomst proof maken.