BCI Materiaalgebruik

De BCI Gebouw berekening wordt door Building Revolution in veel projecten gebruikt.

BCI Gebouw kent een BCI score.  Deze score is een combinatie van een Losmaakbaarheid (LI) en Materiaal Circularity  Index (MCI). BCI Gebouw geeft circulariteit een score. Building Revolution maakt en valideert berekeningen. Hier gaan we in op Materiaalgebruik.

BCI Gebouw Expert Erkend Valideren

Building Revolution is specialist BCI Expert
Marco van Brink en Simon Hogenstijn zijn erkend door BCI Gebouw als expert. Zij kunnen een BCI gebouw berekening valideren.

Neem contact op.

BCI Gebouw materiaalgebruik maken

BCI Gebouw berekening opbouw MCI en Li zijn BCI
 1. Materialen en Hun Herkomst:
  • Elk product in het bouwwerk wordt geanalyseerd op circulariteit van materiaalgebruik.
  • Evaluatie van grondstoffen, met nadruk op herkomst en duurzaamheid.
 2. Toekomstscenario van Materialen:
  • Voorspelling van het toekomstige gebruik en de behandeling van materialen.
  • Focus op recyclen, hergebruiken en minimaliseren van nieuwe grondstoffen.
 3. Levensduur van Materialen:
  • De duurzaamheid van producten bepaalt hun levensduur in het bouwwerk.
  • Langere levensduur leidt tot minder afval en vervangingen, verbetert duurzaamheid.
 4. Utiliteitsfactor:
  • Verhoudingsgetal tussen technische en verwachte levensduur.
  • Industrieel gemiddelde bepaalt duurzaamheid van producten.
 5. Material Circularity Index (MCI):
  • Samenvoeging van herkomst, toekomstscenario en utiliteitsfactor.
  • MCI varieert tussen 0,00 (lineair) en 1,00 (circulair).

Impact op Circulaire Economie:

 • Lineaire economie: productverlies, nieuwe grondstoffen nodig.
 • Circulaire economie: producten worden gerecycled of hergebruikt.
 • MCI meet circulaire potentie, los van montage in bouwwerk.

Resultaten in Percentages:

 • Aandelen nieuwe, gerecyclede, biobased grondstoffen en hergebruikte componenten per product.
 • Toekomstscenario en utiliteitsfactor uitgedrukt in percentages.

De BCI Meetmethodiek benadrukt circulair materiaalgebruik, stimuleert duurzame levensduur van producten en bevordert de transitie naar een circulaire bouweconomie.

BCI Berekening valideren

Building Revolution valideert BCI Gebouw berekeningen.
Wil je een BCI-berekening met een controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens en daarmee een check op de juistheid van de BCI-score, dan kunnen experts van BCI Gebouw deze controle voor je uitvoeren.
Hiermee toon je aan dat de berekening altijd 100% correct is ingevoerd.

Voordelen BCI Gebouw

Een gebouw met BCI Gebouw heeft veel verschillende voordelen.

BCI Gebouw Expert Erkend Valideren

BCI Gebouw geeft circulariteit een score. De BCI is opgebouwd uit een LI en een MCI. Building Revolution maakt en valideert berekeningen. Conclusie is dat wij weten hoe uw project meer circulair kan worden.