DUMAVA

De DUMAVA-regeling wordt door Building Revolution in veel projecten gebruikt.

Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed of betrokken bij verduurzamingsinitiatieven zoals scholen, overheidskantoren, zorginstellingen en historische monumenten, biedt de subsidieregeling ‘Duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA) dit jaar opnieuw kansen. De DUMAVA-subsidie is speciaal ontwikkeld voor vastgoedeigenaren die voorheen niet konden profiteren van fiscale voordelen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA).

DUMAVA is bedoeld om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te stimuleren en sluit aan op de specifieke behoeften van deze sector. Door gebruik te maken van de DUMAVA-subsidie kunnen eigenaren investeren in energiezuinige maatregelen, hernieuwbare energiebronnen en andere duurzaamheidsinitiatieven, wat niet alleen bijdraagt aan kostenbesparingen maar ook aan een groenere toekomst.

Benut de mogelijkheden van DUMAVA en zet stappen naar een duurzamer en energiezuiniger maatschappelijk vastgoed.

Neem contact op.

Voor wis is deze subsidieregeling bedoeld?

De DUMAVA-subsidieregeling richt zich specifiek op vastgoed in eigendom van maatschappelijke instellingen binnen diverse sectoren zoals:

Decentrale overheid (provinciaal of waterschap)
Onderwijs (alle onderwijsinstellingen)
Zorg (instellingen met een geschikte SBI-code)
Cultuur (voorzieningen met een ANBI-status)
Rijksmonument (dat geen woonhuis is)
Religieuze instellingen (met een geschikte SBI-code)

Gebruik maken van de DUMAVA?

 

Maakt u gebruik van energieadvies, werkt u aan een beter energielabel of investeert u in energiebesparende oplossingen zoals LED-verlichting? Is uw vastgoed 11 jaar of ouder? Dan komt u in aanmerking voor de DUMAVA-subsidie, zonder beperkingen. Voor vastgoed dat na 1 januari 2012 is opgeleverd, geldt dat subsidie alleen beschikbaar is wanneer het pand wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting. Maak optimaal gebruik van deze subsidiemogelijkheden voor een duurzamere toekomst van uw vastgoed.

Wat is er verandert in de DUMAVA 2024 tov 2023?

Ten opzichte van vorig jaar zijn er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de DUMAVA-subsidieregeling:

Het subsidiepercentage voor afzonderlijke maatregelen is verlaagd van 30% naar 20%.
Het subsidiepercentage voor integrale maatregelen kan nu oplopen tot 40%, afhankelijk van het aantal labelsprongen dat wordt behaald, wat voorheen maximaal 30% was.
Van het totale budget van € 166,25 miljoen is nu 70% bestemd voor integrale renovaties.
Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen, waardoor meer aanvragers subsidie kunnen ontvangen.
De subsidie biedt nu meer mogelijkheden om te investeren in energieopslag.
Maatregelen met een korte terugverdientijd, zoals LED-verlichting, zijn niet langer opgenomen in de DUMAVA-maatregelenlijst.
Gebouwen met een BREEAM-NL of GPR Gebouw certificaat komen niet langer in aanmerking voor subsidie via DUMAVA.

Duurzaam Monumenten (DUMO) Advies

Heeft u nog geen duidelijk plan voor uw verduurzamingstraject? Overweeg dan de expertise van een Duurzame Monumenten-adviseur (DuMo) in te schakelen. DuMo voert een grondig Duurzaamheidsadvies uit en informeert u over de historische waarde, technische opties en benodigde vergunningen. Met hun deskundigheid wordt het verduurzamingsproces soepeler en kunt u gerichte stappen zetten naar een duurzamere toekomst voor uw monument. Neem vandaag nog contact op voor professioneel advies en een succesvol verduurzamingsproject voor uw monument.

Building Revolution heeft in de DUMAVA 2022 en DUMAVA 2023 verschillende gemeentelijke en rijksmomumenten geadviseerd hoe te verduurzamen. 

Voorbeelden zijn:
een warmtepomp in een kerktoren welke een rijksmonument is.
Zonnepanelen op een gemeentelijk monument.
Integraal advies met behoud van de unieke neogotiek invloeden van het gebouw.

Wilt u uw monument verduurzamen met de DUMAVA 2024 bel meteen met Simon Hogenstijn op 0612044707