GPR Milieu

Hoe een 8 behalen op hoofdstuk milieu bij GPR 4.4

Om een minimale score van 8 voor milieu te behalen in GPR kan er gekeken worden naar verschillende aspecten van het bedrijfsproces. Zo kan het verminderen van de impact op het milieu door grondstofwinning, productie en transport bijdragen aan een hogere score op dit gebied.

Materiaal:

Een belangrijke manier is het verminderen van het materiaalgebruik. Dit kan worden bereikt door slimmer te ontwerpen en te bouwen, waarbij onnodig materiaalgebruik wordt vermeden. Hierbij kan worden gedacht aan het optimaliseren van constructies, het vermijden van overbodige scheidingswanden en het verminderen van beton- en staalgebruik.

Daarnaast is het gebruik van duurzame materialen van groot belang. Het selecteren van materialen met een lage milieubelasting en een hoge levensduur gaat de MPG verlagen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van gerecyclede materialen, hernieuwbare grondstoffen en materialen met een lage emissie van schadelijke stoffen.

Verder kan het hergebruik van materialen een positieve impact hebben op de MPG. Door materialen te hergebruiken uit sloop- of renovatieprojecten kan er aanzienlijk worden bespaard op energie en grondstoffen.

Water:

Allereerst kunnen efficiënte sanitairvoorzieningen worden geïnstalleerd, zoals waterbesparende kranen, douchekoppen en toiletten. Deze apparaten verminderen het waterverbruik zonder concessies te doen aan de functionaliteit.

Verder kan regenwater worden opgevangen en hergebruikt voor bijvoorbeeld toiletspoeling, tuinirrigatie en schoonmaakdoeleinden. Dit vermindert de noodzaak van gebruik van kostbaar drinkwater voor niet-drinkwater toepassingen.

Daarnaast kan het ontwerp van de landschapsarchitectuur worden afgestemd op de lokale weercondities en planten die weinig water nodig hebben worden gekozen. Waterbesparend irrigatiesysteem, zoals druppelirrigatie, kan worden toegepast om gericht water te geven aan planten en verliezen door verdamping te minimaliseren.

Ruimte en natuur

Natuurinclusief bouwen is een benadering waarbij de behoeften van mens én natuur worden geïntegreerd in het ontwerp en de constructie van gebouwen en de omgeving eromheen. Het doel is om de biodiversiteit te bevorderen, de leefomgeving voor dieren en planten te verbeteren en tegelijkertijd een aangename en duurzame leefruimte voor mensen te creëren.

Bij natuurinclusief bouwen wordt rekening gehouden met de specifieke kenmerken van de lokale flora en fauna. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door het creëren van groene daken en gevels, waar planten kunnen groeien en insecten en vogels kunnen nestelen. Daarnaast kunnen er nestkasten, insectenhotels en bijvriendelijke beplanting worden geplaatst.

Ook het gebruik van duurzame materialen en bouwmethoden speelt een rol bij natuurinclusief bouwen. Het vermijden van schadelijke stoffen in materialen en het minimaliseren van milieubelasting dragen bij aan een gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier.

 

Conclusie hoofdstuk Milieu

Tot slot kan het verminderen van de milieubelasting ook bijdragen aan kostenbesparingen. Het investeren in efficiëntere bedrijfsprocessen en het minimaliseren van afval kan immers vaak financieel gunstig zijn voor bedrijven.

Al met al zijn er verschillende manieren waarop een minimale score van 8 op het gebied van milieu behaald kan worden in GPR bij een industriefunctie. Door te investeren in duurzame, circulaire processen en het verminderen van de CO2-uitstoot kan niet alleen de milieubelasting worden verlaagd, maar kan ook bijgedragen worden aan een duurzamere en economisch efficiënte bedrijfsvoering.

Neem contact met ons op om te kijken of wij samen met u een 8 kunnen halen op het hoofdstuk Milieu

Neem contact op.

GPR meting GPR score berekening GPR Gebouw tool GPR duurzaamheid GPR methode GPR Gemeentelijke Praktijk Richtlijn GPR rapportcijfers GPR kwaliteitslabel GPR duurzaam bouwen GPR thema's GPR energieprestatie GPR milieuwaarde GPR gezondheidsaspecten GPR gebruikskwaliteit GPR toekomstwaarde GPR Bouwbesluit GPR ambitieniveau GPR nieuwbouw GPR bestaande bouw GPR ervaringen Energie, Gebruikskwaliteit, Milieu, Toekomstwaarde, Gebruiksgemak, Gezondheid