MPG berekening

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)

 Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. De eis Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is sinds 1 juli 2021 verscherpt van 1,0 naar 0,8 en mogelijk naar 0,5 in 2030. De MPG geeft de duurzaamheid van het gebouw qua materiaal weer. Door de schaduwprijs per m2 BVO per jaar te bepalen wordt de score bepaald. Hoe lager de milieu prestatie gebouwen hoe beter.

Neem contact op.

Circulair bouwen met de MPG

In veel projecten wordt gebruik gemaakt van een lage MPG score. Hiermee wordt de MPG score onder de 0,5 gebracht. In veel gevallen kan dan ook van de MIA regeling gebruik gemaakt worden met G6100 en G6101. Met G6100 kan voor utiliteit en industrie ongeveer 10% van de meerkosten van het gebouw aan fiscale maatregel worden teruggehaald. Met de code G6101 kan voor woningen 10% van de meerkosten in aanmerking komen voor MIA. Vooral voor beleggers en woningcorporaties is dat een interessante ontwikkeling.

Lees hier over mogelijke subsidies en fiscale regelingen.

Wie verzorgt de MPG?

De Nationale Milieudatabase (NMD) is de database die wettelijke gebruik moet worden volgens bouwbesluit. De NMD is gevuld met milieuverklaringen. Een milieuverklaring bevat algemene informatie over het desbetreffende product, zoals naam, levensduur en functionele eenheid. Aanvullend daarop bevat het milieu-informatie die verkregen is uit een levenscyclusanalyse. In de Bepalingsmethode staat vermeld welke milieu-informatie een milieuverklaring dient te bevatten ten tijde van invoer in de NMD.

De Rol van MPG in duurzaamheidscertificeringen

Milieucertificeringen zoals BREEAM, GPR en LEED spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector. De MPG-berekening is vaak een verplicht onderdeel van deze certificeringsprocessen. Gebouwen worden beoordeeld op hun MPG-score en moeten aan bepaalde milieuprestatienormen voldoen om certificering te behalen. Hierdoor worden bouwprojecten gestimuleerd om milieuvriendelijker te zijn en een groenere toekomst te ondersteunen.

Lees hier meer over GPR
Leer hier meer over BREEAM

De MPG berekening en MPG score samengevat

De Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2 . Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde (MKI)Milieu kosten indicator waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Opdrachtgevers en architecten kunnen deze informatie gebruiken om duurzame keuzes te maken op basis van een rekenmethode en een nationale database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is. Om deze berekeningen te voltooien maken wij gebruik van een rekenhulp van LCA One Click (Life Cycle Assessment) in combinatie met de NMD database waarvan zij elke 24 uur een update krijgen zodat we altijd bij de juiste materialen kunnen. De rekenhulp die wij gebruiken is geschikt voor Revit, Exel. Wij bieden al een mpg van een kleine woning voor 250 euro

MPG berekening uitkomst Milieu Prestatie Gebouwen MPG Score