Milieu Prestatie Gebouwen (MPG2)

Maar eerst: Wat is de MPG?

Het nieuwe bouwen waarbij we verplicht zijn om te denken aan het milieu en klimaat. Waar er behoefte is naar betaalbaar wonen en grondstoffen ook niet altijd gewonnen kunnen worden vanwege zware impact op het milieu en klimaat. Vandaar duurzamer en milieu bewuster bouwen. De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Het gaat hierbij om nieuwe kantoorgebouwen (groter dan 100 m²) en om nieuwbouwwoningen. De eis Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is sinds 1 juli 2021 verscherpt van 1,0 naar 0,8 en mogelijk naar 0,5 in 2030. De MPG geeft de duurzaamheid van het gebouw qua materiaal weer. Door de schaduwprijs per m2 BVO per jaar te bepalen wordt de score bepaald. Hoe lager de milieu prestatie gebouwen hoe beter.

Wat is de MPG2?

De MPG-2 is een belangrijke maatstaf voor de duurzaamheid van een gebouw. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik. De MPG berekening is een methodologie die de impact van gebouwen op het milieu meet en kwantificeert. De MPG2 omvat niet alle aspecten van de levenscyclus van een gebouw maar enkel de productie van bouwmaterialen. Deze methodologie maakt gebruik van een levenscyclusanalyse (LCA) om de milieueffecten in kaart te brengen en te evalueren. De MPG2-berekening richt zich op aspecten zoals materiaalgebruik, energieverbruik, emissies en afvalstromen. De milieuprestatie van materialen van gebouwen zal een steeds belangrijkere factor worden in de totale milieubelasting van een gebouw. De MPG2 is een objectief hulpmiddel in het ontwerpproces en het kan gebruikt worden in een Programma van Eisen om het resultaat van een ontwerpproces vast te leggen. Het toepassen van bijvoorbeeld gerecyclede vloerbedekking geeft een gebouw een duurzame uitstraling en is een belangrijk communicatiemiddel. Een MPG2-berekening laat echter zien dat de duurzaamheid van de vloer onder de vloerbedekking een veel groter effect op de milieubelasting heeft.

Neem contact op.

Waarom is de MPG2 Berekening Belangrijk?

De toenemende bezorgdheid over klimaatverandering en milieuproblemen heeft geleid tot strengere regelgeving en hogere duurzaamheidseisen in de bouwsector. De MPG2-berekening vormt een cruciaal instrument om aan deze eisen te voldoen en duurzame beslissingen te nemen. Het biedt stakeholders, waaronder architecten, ontwerpers, projectontwikkelaars en beleidsmakers, de mogelijkheid om de milieu-impact van gebouwen te begrijpen en te verminderen.

MPG Berekening en Duurzaam Bouwen

Duurzaam bouwen gaat verder dan alleen energie-efficiëntie. Het omvat ook verantwoord materiaalgebruik en milieuvriendelijke praktijken. De MPG-berekening sluit naadloos aan bij deze principes door te focussen op de volledige levenscyclus van gebouwen. Hierdoor kunnen duurzame ontwerpbeslissingen worden genomen die bijdragen aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van gebouwen.

Lees hier meer over circulair bouwen.

De Rol van MPG in duurzaamheidscertificeringen

Milieucertificeringen zoals BREEAM, GPR en LEED spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van duurzaamheid in de bouwsector. De MPG-berekening is vaak een verplicht onderdeel van deze certificeringsprocessen. Gebouwen worden beoordeeld op hun MPG-score en moeten aan bepaalde milieuprestatienormen voldoen om certificering te behalen. Hierdoor worden bouwprojecten gestimuleerd om milieuvriendelijker te zijn en een groenere toekomst te ondersteunen.

Lees hier meer over GPR
Leer hier meer over BREEAM

Toekomst van de MPG Berekening

De MPG-berekening zal naar verwachting een nog grotere rol gaan spelen in de bouwsector. Met voortdurende ontwikkelingen in duurzame technologieën en materialen zullen bouwprofessionals nieuwe manieren ontdekken om de milieuprestatie van gebouwen te verbeteren. De methodologie zal evolueren en zich aanpassen aan veranderende normen en inzichten, en zo bijdragen aan een duurzamere en milieuvriendelijkere bouwsector.

De Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2 . Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde (MKI)Milieu kosten indicator waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Opdrachtgevers en architecten kunnen deze informatie gebruiken om duurzame keuzes te maken op basis van een rekenmethode en een nationale database. Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is. Om deze berekeningen te voltooien maken wij gebruik van een rekenhulp van LCA One Click (Life Cycle Assessment) in combinatie met de NMD database waarvan zij elke 24 uur een update krijgen zodat we altijd bij de juiste materialen kunnen. De rekenhulp die wij gebruiken is geschikt voor Revit, Exel. 

Zoals in onderstaande afbeelding te zien is de MPG 2 alleen de categorie A1-A5 wat de bouwfase betreft.

MPG berekening uitkomst Milieu Prestatie Gebouwen MPG Score