GPR Materiaal

Hoe een 0,8 behalen met GPR materiaal

Om een minimale score van 0,8 voor de MPG berekening te behalen met GPR Materiaal kan er gekeken worden naar verschillende aspecten van het bedrijfsproces. Zo kan het verminderen van de impact op het milieu door grondstofwinning, productie en transport bijdragen aan een hogere score op dit gebied.

GPR Materiaal:

In GPR Materiaal is een belangrijke reductie manier het verminderen van het materiaalgebruik. Dit kan worden bereikt door slimmer te ontwerpen en te bouwen, waarbij onnodig materiaalgebruik wordt vermeden. Hierbij kan worden gedacht aan het optimaliseren van constructies, het vermijden van overbodige scheidingswanden en het verminderen van beton- en staalgebruik.

Daarnaast is het gebruik van duurzame materialen van groot belang. Het selecteren van materialen met een lage milieubelasting en een hoge levensduur gaat de MPG verlagen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van gerecyclede materialen, hernieuwbare grondstoffen en materialen met een lage emissie van schadelijke stoffen.

Verder kan het hergebruik van materialen een positieve impact hebben op de MPG. Door materialen te hergebruiken uit sloop- of renovatieprojecten kan er aanzienlijk worden bespaard op energie en grondstoffen.

BCI Gebouw

Een door Building Revolution veel gebruikte concurrent van GPR-Materiaal is BCI gebouw. 

Conclusie GPR-Materiaal

GPR Materiaal kan tot slot leiden tot verminderen van de milieubelasting en ook bijdragen aan kostenbesparingen. Het investeren in efficiëntere bedrijfsprocessen en het minimaliseren van afval kan immers vaak financieel gunstig zijn voor bedrijven.

Al met al zijn er verschillende manieren waarop een minimale score van 8 op het gebied van milieu behaald kan worden in GPR bij een industriefunctie. Door te investeren in duurzame, circulaire processen en het verminderen van de CO2-uitstoot kan niet alleen de milieubelasting worden verlaagd, maar kan ook bijgedragen worden aan een duurzamere en economisch efficiënte bedrijfsvoering.

Neem contact met ons op om te kijken of wij samen met u een 0,8 kunnen halen op de MPG icm GPR Materiaal

Neem contact op.

GPR meting GPR score berekening GPR Gebouw tool GPR duurzaamheid GPR methode GPR Gemeentelijke Praktijk Richtlijn GPR rapportcijfers GPR kwaliteitslabel GPR duurzaam bouwen GPR thema's GPR energieprestatie GPR milieuwaarde GPR gezondheidsaspecten GPR gebruikskwaliteit GPR toekomstwaarde GPR Bouwbesluit GPR ambitieniveau GPR nieuwbouw GPR bestaande bouw GPR ervaringen Energie, Gebruikskwaliteit, Milieu, Toekomstwaarde, Gebruiksgemak, Gezondheid