Losmaakbaarheid (LI) in BCI Gebouw

De BCI Gebouw berekening wordt door Building Revolution in veel projecten gebruikt.

BCI Gebouw kent een BCI score.  Deze score is een combinatie van een Losmaakbaarheid (LI) en Materiaal Circularity  Index (MCI). BCI Gebouw geeft circulariteit een score. Building Revolution maakt en valideert berekeningen. Hier gaan we in op het onderdeel Losmaakbaarheid (LI)

BCI Gebouw Expert Erkend Valideren

Building Revolution is specialist BCI Expert
Marco van Brink en Simon Hogenstijn zijn erkend door BCI Gebouw als expert. Zij kunnen een BCI gebouw berekening valideren.

Neem contact op.

BCI Gebouw berekening maken

BCI Gebouw berekening opbouw MCI en Li zijn BCI

Complexiteit van Gebouwen en Hun Losmaakbaarheid:

 • Gebouwen bestaan uit verschillende materialen, producten en elementen.
 • Onderlinge verbindingen bepalen losmaakbaarheid en hergebruikspotentieel.

Technische Factoren voor Losmaakbaarheid (Losmaakbaarheidsindex – LI):

 1. Type Verbinding:
  • Aard van de verbinding tussen elementen.
 2. Toegankelijkheid van de Verbinding:
  • Hoe gemakkelijk verbindingen te bereiken en los te maken zijn.
 3. Vorminsluiting:
  • Mate waarin vorm van componenten demontage bemoeilijkt.
 4. Doorkruisingen:
  • Interferentie van verschillende verbindingen in het demontageproces.

Samenstelling van de Product Circularity Index (PCI):

 • Material Circularity Index (MCI):
  • Beoordeelt circulaire potentie van een product, ongeacht montage.
 • Losmaakbaarheidsindex (LI):
  • Meet losmaakbaarheid van product op basis van technische factoren.

PCI voor Circulaire Beoordeling:

 • PCI combineert MCI en LI voor circulair potentieel in het bouwwerk.
 • Schaal van 0,00 (lineair) tot 1,00 (circulair) om duurzaamheid te kwantificeren.

De Losmaakbaarheidsfactoren en de Material Circularity Index (MCI) werken samen in de Product Circularity Index (PCI) om de circulaire mogelijkheden van een product in een gebouw te evalueren. De PCI biedt inzicht in de duurzaamheid van bouwwerkelementen en hun potentieel voor hergebruik binnen een circulaire context.

BCI Berekening valideren

Building Revolution valideert BCI Gebouw berekeningen.
Wil je een BCI-berekening met een controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens en daarmee een check op de juistheid van de BCI-score, dan kunnen experts van BCI Gebouw deze controle voor je uitvoeren.
Hiermee toon je aan dat de berekening altijd 100% correct is ingevoerd.

BCI berekening voor BREEAM 2020 MAT07

MAT07 in de BREEAM 2020 vraagt een LI van 40% of 60%.
Building Revolution heeft reeds voor meer dan 10 projecten een rapport opgesteld hoe ook de BREEAM punten behaald worden. 
Zeker voor hoge scores als BREEAM Excellent of Outstanding is MAT 07 halen erg belangrijk.
Hierdoor worden hogere scores in BREEAM mogelijk

Voordelen BCI Gebouw

Een gebouw met BCI Gebouw heeft veel verschillende voordelen.

BCI Gebouw Expert Erkend Valideren

BCI Gebouw geeft circulariteit een score. De BCI is opgebouwd uit een LI en een MCI. Building Revolution maakt en valideert berekeningen. Conclusie is dat wij weten hoe uw project meer circulair kan worden.