Milieu Investerings Aftrek (MIAVAMIL)

De Milieu Investerings Aftrek (MIAVAMIL) Regeling wordt door Building Revolution in veel projecten gebruikt.

Ontdek de voordelen van de Milieu investerings Aftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) voor jouw duurzame projecten. Bij Building Revolution bieden we integraal advies om de vereisten voor jouw subsidieaanvraag te behalen. Onze focus ligt op het uitvoeren van de benodigde berekeningen en onderzoeken om in aanmerking te komen voor subsidie, terwijl we samenwerken met partners voor subsidieadvies.

MIA Vamil 2024 Milieulijst Milieu Investering Aftrek

Neem contact op.

MIA

MIA-regeling: Duurzame Stimulans voor Ondernemers

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een Nederlandse regeling die ondernemers financieel voordeel biedt bij investeringen in milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsmiddelen. Deze regeling, ondersteund door de overheid, stimuleert groene initiatieven en draagt bij aan een duurzamere bedrijfsvoering. Milieuvriendelijke investeringen in onder meer duurzame gebouwen, gebruik van grondstoffen, emissiereductie en een circulaire economie komen in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Een bepaald percentage van het investeringsbedrag mag van de vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Daardoor hoeft er minder belasting betaald te worden. De hoogte van het aftrekpercentage is afhankelijk van de categorie en het bedrijfsmiddel waarin je investeert en staat aangegeven op de Milieulijst. Ieder jaar wordt de Milieulijst aangepast.

Hoe Werkt de MIA-regeling?

 1. Financieel Voordeel: Ondernemers kunnen profiteren van een fiscale aftrek die kan oplopen tot wel 45% van het investeringsbedrag. Dit resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen.

 2. Milieuvriendelijke Investeringen: De MIA-regeling is van toepassing op diverse duurzame investeringen, zoals energiezuinige apparatuur, elektrische voertuigen, en milieuvriendelijke bedrijfspanden.

 3. Verlaagde Belastingdruk: De aftrek van milieuvriendelijke investeringen verlaagt de te betalen belasting, waardoor ondernemers gestimuleerd worden om duurzame keuzes te maken.

Voordelen van de Milieu Investerings Aftrek (MIAVAMIL) -regeling

 1. Kostenbesparingen: Ondernemers kunnen aanzienlijke kosten besparen door gebruik te maken van de MIA-regeling, wat bijdraagt aan een gezonde financiële positie.

 2. Duurzame Bedrijfsvoering: De MIA-regeling bevordert duurzaamheid en milieuvriendelijke praktijken, wat positieve milieueffecten oplevert.

 3. Innovatie en Concurrentievoordeel: Door te investeren in groene technologieën kunnen bedrijven innovatieve oplossingen ontwikkelen en een concurrentievoordeel behalen.

Codes van de Milieulijst 2024

Veel gebruikte codes bij nieuwe of gerenoveerde gebouwen: 

 • G 6100 MIA Circulair utiliteitsgebouw
 • G 6102 MIA Circulaire woning
 • G 6115  Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
 • E 6116 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL
 • G 6120  Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw
 • E 6121 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR gebouw

– Voor deze codes kunnen we zowel expert als assessor zijn.

Letter
E
D
G

Aftrekpercentage
27%
36%
45%

Maximaal nettovoordeel
6,966%
9,288%
11,61%

In veel projecten met BREEAM, GPR, Circulair bouwen en BCI Gebouw wordt gebruik gemaakt van MIA.

DUMAVA

Als eigenaar van maatschappelijk vastgoed of betrokken bij verduurzamingsinitiatieven zoals scholen, overheidskantoren, zorginstellingen en historische monumenten, biedt de subsidieregeling ‘Duurzaam maatschappelijk vastgoed’ (DUMAVA) dit jaar opnieuw kansen. De DUMAVA-subsidie is speciaal ontwikkeld voor vastgoedeigenaren die voorheen niet konden profiteren van fiscale voordelen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA).

DUMAVA is bedoeld om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te stimuleren en sluit aan op de specifieke behoeften van deze sector. Door gebruik te maken van de DUMAVA-subsidie kunnen eigenaren investeren in energiezuinige maatregelen, hernieuwbare energiebronnen en andere duurzaamheidsinitiatieven, wat niet alleen bijdraagt aan kostenbesparingen maar ook aan een groenere toekomst.

Benut de mogelijkheden van DUMAVA en zet stappen naar een duurzamer en energiezuiniger maatschappelijk vastgoed.

Building Revolution heeft technisch geadviseerd in DUMAVA 2022 en DUMAVA 2023 projecten. Deze zijn bij beoordeling allemaal toegekend.

Basis eisen om gebruik te maken van fiscale maatregelen

De aanvrager moet inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen in Nederland.. Alleen bedrijven en ondernemingen komen in aanmerking voor MIA en EIA. De investering staat op de Milieulijst/Energielijst en voldoet aan de eisen. De opdracht wordt gegeven in het jaar dat het bedrijfsmiddel op de Milieulijst/Energielijst staat. Het bedrijfsmiddel is nieuw (tweedehands bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten, maar aankoop van nieuw secundaire bouwmateriaal mag wel) Het minimale investeringsbedrag is € 2.500. Je moet het bedrijfsmiddel binnen drie maanden na investering melden. Een bedrag mag maar eenmaal voor EIA of MIA gemeld worden. Binnen 1 jaar na opdracht wordt minimaal 25% van het investeringsbedrag betaald.

Building Revolution

Building Revolution is met Simon, Marco, Tanja, Marco, Mark en Nima zijn bezig met de gebouwde revolutie. Wij zijn met BREEAM, GPR, BCI, WELL, MPG en Circulair Bouwen bezig om de CO2 uitstoot te verlagen. Daarnaast voldoen hierdoor gebouwen aan de CSRD en SFRD richtlijnen uit de EU wetgeving.
Klik hier voor onze diensten pagina wat we nog meer voor u kunnen doen!

Neem contact met ons op of mail direct op info@buildingrevolution.nl