BREEAM-NL Richtlijn 2023 nieuwbouw woningen in Nederland: Stap naar Duurzaamheid met Nieuwe Accenten

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 v1.0

In het Nederlandse bouwlandschap brengt de BREEAM-richtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 v1.0 van 2023 uitgebracht door de DGBC eindelijk de BREEAM richtlijn voor nieuwbouwwoningen. Vanuit Building Revolution heeft Simon Hogenstijn meegeschreven en gedacht over deze nieuwe richtlijn. Laten we kijken hoe credits verdiend kunnen worden:

Verschillen met de BRL 2020

Sinds de BRL 2020 is geïntroduceerd moeten nieuwbouw projecten die geregistreerd worden hiermee geregistreerd worden. Dit nieuwe certificaat maakt meetbaar en aantoonbaar hoe duurzaam zowel nieuwe als grootschalig gerenoveerde woningen zijn. De volgende BRL is benodigd:

  • Nieuwbouw Utiliteit: 2020
  • Nieuwbouw Woningen: 2023

Wat is er anders dan bijvoorbeeld GPR

  • Uitbreiding van Scope: De BREEAM Richtlijn 2023 breidt zijn arsenaal aan duurzaamheidsthema’s uit, zodat er nu ook ruimte is voor ecologie en landgebruik.
  • Flexibele Certificeringsniveaus: Deze nieuwe richtlijn gaat verder door flexibele certificeringsniveaus te introduceren, wat bouwprojecten de keuze biedt tussen BREEAM Pass, BREEAM Good, BREEAM Very Good, BREEAM Excellent of zelfs het ambitieuze BREEAM Outstanding, al naargelang hun groene doelen. GPR geeft een cijfer tussen de 6 en 8,5. Door andere kwalificaties door te voeren zijn er grotere verschillen zichtbaar.

  • Focus op Langdurige Prestatie: De BREEAM Richtlijn 2014 plaatst een grotere nadruk op het monitoren van duurzaamheidsprestaties van bouwwerken, met als doel voortdurende verbetering te stimuleren.

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 en EU Taxonomie

Bij het opstellen van deze richtlijn is gestreefd naar een zo nauw mogelijke aansluiting bij de eisen van de EU Taxonomie. Deze ESG Europese regelgeving bepaalt wanneer financiële activiteiten als duurzaam kunnen worden bestempeld. Gezien de verschillende doelen en uitgangspunten is een volledige afstemming tussen de EU Taxonomie en BREEAM-NL niet gewenst.Dit houdt in dat het behalen van punten bij specifieke credits uit de richtlijn en het voldoen aan aanvullende eisen vanuit de EU Taxonomie een essentieel onderdeel vormen. Deze extra criteria zijn geïntegreerd in de Assessmenttool bij de desbetreffende credit. Het is belangrijk op te merken dat ze niet de BREEAM-NL score beïnvloeden, maar uitsluitend dienen ter waarborging en controle van alle vereisten voor de EU Taxonomie-verklaring.

Nieuwe duurzaamheidscriteria

Het keurmerk beoordeelt woningen op negen duurzaamheidscategorieën en maakt de prestaties inzichtelijk. Bijzondere aandacht gaat uit naar CO2-reductie, circulariteit, gezondheid en klimaatadaptatie. Voor het eerst is ook sociale duurzaamheid opgenomen in een BREEAM-NL Nieuwbouw richtlijn. Elk woonproject heeft de potentie om een certificaat te behalen, en woningen met een BREEAM-NL kwalificatie zijn duurzamer dan wat het Bouwbesluit voorschrijft, wat een winst betekent voor zowel mens als milieu.

Credits Behalen in de BREEAM Richtlijn 2023:

Voor het veroveren van een gewilde BREEAM-certificering onder de nieuwe richtlijn is het verwerven van credits essentieel. Hier is een blik op hoe dit te verwezenlijken valt:

1. Raadpleeg een BREEAM Expert: De expertise van een gekwalificeerde BREEAM expert kan niet onderschat worden. Deze deskundigen assisteren bij het identificeren van credit-waardige strategieën en helpen duurzaamheid te integreren.

2. Energiebesparing en Efficiëntie: De weg naar credits begint met energiebesparende maatregelen, zoals efficiënte verlichting en ventilatie-systemen, in te voeren. Het volgen van BREEAM Pass richtlijnen is hierbij een eerste cruciale stap.

3. Duurzaam Bouwmateriaal Kiezen: Het selecteren van bouwmaterialen met een lage milieubelasting en hoge circulariteit vertaalt zich naar credits binnen het materiaalgebied.

4. Ecologie en Biodiversiteit Aanpakken: Acties om de ecologische waarde van projectterreinen te behouden of te versterken, resulteren in gewaardeerde credits.

5. Welzijn van Gebruikers Prioriteren: Verbeteringen in binnenluchtkwaliteit, thermisch comfort en akoestische prestaties betekenen meer credits in gezondheid en welzijn.

6. Klimaatadaptatie en Overstromingspreventie Implementeren: Ontwerpmaatregelen die klimaatverandering en overstromingsrisico’s trotseren, brengen credits binnen in het domein van klimaatadaptatie.

7. Circulaire Economie Omarmen: Het minimaliseren van afval en het promoten van recycling en hergebruik leidt tot winst in het gebied van afvalbeheer.

8. Innovatie en Voortdurende Vooruitgang: Aantonen van inventieve benaderingen en het overtreffen van basisnormen wordt beloond met extra credits.

9. Stakeholder Betrokkenheid Bevorderen: Betrokkenheid van belanghebbenden en bewustwording verhogen kan leiden tot waardevolle credits.

10. Monitoren en Evalueren voor Continuïteit: Het implementeren van systemen om duurzaamheidsprestaties te volgen en te beoordelen, leidt tot extra credits en ondersteunt voortdurende verbetering.

Conclusie BRL 2023

Al met al weeft de BREEAM Richtlijn 2023 in Nederland een gestructureerd weefsel voor de integratie van duurzaamheid in bouwprojecten. Met voldoende daglicht tot ecologische bescherming, tal van paden bieden gelegenheid voor het veroveren van credits en het stimuleren van een groenere toekomst. Onder leiding van een bekwame BREEAM Assessor en een weloverwogen strategie, bloeien projecten op in hun inzet voor milieubewustzijn en een duurzame wereld.

BREEAM heeft 4 soorten richtljinen.

Building Revolution is specialist in Nieuwbouw, Gebied en In-Use.

Neem contact op.

Voordelen BREEAM

Een gebouw met BREEAM heeft veel verschillende voordelen.

BREEAM Awards winner 2021 hoogste niveau score niveaus certificaten Building Revolution Simon Hogenstijn scores assessor