BREEAM richtlijn 2020 in Nederland: Wat is er nieuw?

Building Revolution maakt in veel projecten gebruik van BREEAM.

De BREEAM-richtlijn van 2020 in Nederland markeert een significante stap vooruit in duurzaam bouwen. Deze richtlijn heeft enkele opmerkelijke veranderingen geïntroduceerd ten opzichte van de vorige versie uit 2014. Hier is een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en hoe credits kunnen worden behaald:

Veranderingen in de BREEAM Richtlijn 2020:

Grootste verandering met soorten certificaten:

De grootste verandering is dat er gekozen kan worden voor verschillende soorten certificaten:

 • BREEAM Casco: Dit omvat de grond- en funderingswerken, bouwkundige constructies, hoofddraagconstructies, gevels, daken en het terrein van het gebouw.

 • BREEAM Casco + Centrale Installaties: Hier worden de gebouwgebonden centrale installaties geïntegreerd, naast de bovengenoemde elementen.

 • BREEAM Volledig Gebouw: Dit omvat naast het casco en centrale installaties ook niet-dragende binnenwanden, afbouw, inbouw, afwerkingen en vaste inrichting.

Hierdoor zijn er 3 soorten nieuwbouwcertificaten mogelijk. Dit betekent dat ook niet meer alle BREEAM 2020 nieuwbouwcertificaten hetzelfde zijn. Conclusie blijft wel dat elk certificaat veel beter is dan geen certificaat.

Grootste inhoudelijke veranderingen:

 1. Uitbreiding van Themagebieden: De BREEAM Richtlijn 2020 heeft het aantal themagebieden uitgebreid. Hierdoor is er meer focus op diverse aspecten van duurzaamheid, waaronder gezondheid en welzijn.

 2. Strengere Energiecriteria: De nieuwe richtlijn legt meer nadruk op energie-efficiëntie, met strengere eisen voor energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

 3. Circulariteit en Materialen: Circulariteit van materialen is prominenter aanwezig, met de nadruk op het gebruik van duurzame en recyclebare bouwmaterialen.

 4. Klimaatadaptatie: De BREEAM Richtlijn 2020 houdt rekening met klimaatverandering en moedigt aan tot ontwerp- en bouwmaatregelen die bestand zijn tegen extremere weersomstandigheden.

 5. Strengere Eisen: De voorwaarden voor het behalen van een certificaat onder BREEAM 2020 zijn aanzienlijk zwaarder dan die van de 2014-versie, waarbij de eisen ongeveer 15-20% zijn verzwaard.

 6. Uitgebreidere Scope: BREEAM Richtlijn 2020 richt zich niet alleen op energie-efficiëntie, maar omvat nu ook ecologie en landgebruik, en integreert nieuwe duurzame technologieën.

 7. Focus op Voortdurende Prestatie: BREEAM Richtlijn 2020 legt een grotere nadruk op het monitoren van duurzaamheidsprestaties na de oplevering, om voortdurende verbetering te stimuleren.

BREEAM 2020: Verhoogde Prestatievereisten en Bewijslast:

 • De totale credits zijn verminderd van 75 in BREEAM 2014 naar 48 in BREEAM 2020. Dit betekent echter niet dat de normen zijn versoepeld. Integendeel, credits zijn gecombineerd, verzwaard en aangepast aan de nieuwste technologische en regelgevende ontwikkelingen.
 • Nieuw in BREEAM 2020 zijn minimale vereisten die moeten worden nageleefd voor bepaalde credits. Dit vereist meer gedetailleerde onderzoeken en rapportages om aan te tonen dat de eisen zijn vervuld.
 • De bewijslast voor het behalen van credits is verzwaard, met meer nadruk op gedetailleerde onderzoeken en rapportages.

Welke credits zijn er in de BRL 2020?

In de nieuw richtlijn zijn alle credits verandert. Overal is een 2 cijferige code achter de afkorting toegevoegd. De hoofdstuknamen zijn afkortingen van de Engels namen. Hiervandaan komen de afkortingen: Management, Health, Energy, Transport, Water, Materials, Waste, Landuse and Ecology en Polution.

Hoofdstuk Management:

 • MAN 01
 • MAN 02
 • MAN 03
 • MAN 04
 • MAN 05

Hoofdstuk Energie:

 • ENE 01
 • ENE 02
 • ENE 03
 • ENE 04
 • ENE 05
 • ENE 06
 • ENE 07
 • ENE 08

Hoofdstuk Water:

 • WAT 01
 • WAT 02
 • WAT 03
 • WAT 04

Hoofdstuk Afval:

 • WST 01
 • WST 03
 • WST 04
 • WST 05
 • WST 06

Hoofdstuk Vervuiling:

 • POL 01
 • POL 02
 • POL 03
 • POL 04
 • POL 05

Hoofdstuk Gezondheid:

 • HEA 01
 • HEA 02
 • HEA 04
 • HEA 05
 • HEA 06
 • HEA 10
 • HEA 11

Hoofdstuk transport:

 • TRA 01
 • TRA 02
 • TRA 03
 • TRA 04
 • TRA 05

Hoofdstuk Materiaal:

 • MAT 01
 • MAT 03
 • MAT 05
 • MAT 06
 • MAT 07

Hoofdstuk Landgebruik en Ecologie

 • LE 01
 • LE 02
 • LE 04
 • LE 05

Credits Behalen in de BREEAM Richtlijn 2020:

Om een BREEAM-certificering te behalen in overeenstemming met de nieuwe richtlijn, moeten projecten credits verdienen in verschillende categorieën. Hier is hoe dit kan worden bereikt:

1. Betrek een BREEAM Expert: Het inschakelen van een gekwalificeerde BREEAM expert is essentieel. Deze professionals hebben diepgaande kennis van duurzaamheidsprincipes en kunnen helpen bij het identificeren van kansen om credits te behalen. Dit betekent dat ons advies is het niet zonder ervaring te proberen.

2. Energie-efficiëntie Verbeteringen: Om een BREEAM Pass te behalen, moet worden voldaan aan de basisvereisten. Om hogere niveaus zoals BREEAM Good, BREEAM Very Good, BREEAM Excellent of zelfs BREEAM Outstanding te bereiken, moeten energiebesparende maatregelen worden geïmplementeerd, zoals het gebruik van efficiënte verlichting en HVAC-systemen. Dit betekent in sommige gevallen wel dat vooral Outstanding erg moeilijk is geworden.

3. Gebruik Duurzame Materialen: Het selecteren van bouwmaterialen met een lage milieu-impact en een hoog circulair gehalte kan leiden tot credits in het themagebied van materialen. Dit betekent dat vooral een lage MPG en inkoop erg belangrijk is.

4. Groene Ruimtes en Biodiversiteit: Door het ontwerpen van groene ruimtes en het stimuleren van biodiversiteit op het projectterrein kunnen credits worden verdiend.

5. Gezondheid en Welzijn van Gebruikers: Maatregelen om het welzijn van gebruikers te bevorderen, zoals het bieden van goede binnenluchtkwaliteit en natuurlijke verlichting, kunnen resulteren in het behalen van credits.

6. Klimaatadaptieve Maatregelen: Het implementeren van klimaatbestendige ontwerpstrategieën, zoals regenwaterbeheer en overstromingspreventie, kan leiden tot credits in het themagebied van klimaatadaptatie.

7. Monitoring en Evaluatie: Om de duurzaamheidsprestaties van het gebouw te waarborgen, is het van belang om monitoring- en evaluatiesystemen te implementeren, wat kan resulteren in credits.

8. Betrokkenheid van Stakeholders: Door het betrekken van stakeholders bij het ontwerpproces en het bevorderen van bewustzijn over duurzaamheid leidt dit tot het behalen van (extra) credits.

9. Innovatie en Duurzaamheidstrategieën: Door het implementeren van innovatieve technologieën en duurzaamheidstrategieën die verder gaan dan de basisvereisten, kan dit resulteren in extra credits.

10. Continue Verbetering: Het streven naar voortdurende verbetering en het aanpassen van ontwerp- en bouwpraktijken aan de nieuwste duurzaamheidstrends kan leiden tot hogere niveaus van BREEAM-certificering.

Conclusie BRL 2020

Kortom, de BREEAM Richtlijn 2020 in Nederland legt een grotere nadruk op duurzaamheid en biedt uitdagende maar lonende doelen voor de bouwsector. Van het betrekken van experts tot het implementeren van innovatieve maatregelen, er zijn talloze manieren om credits te verdienen en bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Met opties variërend van BREEAM Good tot BREEAM Outstanding, is het mogelijk om duurzaamheidsprestaties te verbeteren en projecten te laten voldoen aan de hoogste normen van milieuvriendelijkheid en efficiëntie. Hoewel het uitdagender is, is het zeker niet onmogelijk. Dankzij begeleiding van BREEAM experts en een weloverwogen strategie, kunnen projecten voldoen aan deze hogere normen en bijdragen aan een groenere toekomst, verder dan wat wettelijk vereist is.

BREEAM heeft 4 soorten richtljinen.

Neem contact op.

BREEAM Awards winner 2021 hoogste niveau score niveaus certificaten Building Revolution Simon Hogenstijn scores assessor