Building Circularity Index (BCI) Berekening

Building Circularity Index (BCI) Berekening

De BCI Gebouw berekening wordt door Building Revolution in veel projecten gebruikt.

BCI Gebouw kent een Building Circularity Index (BCI) berekening.  Deze berekening is een combinatie van een Losmaakbaarheid (LI) en Materiaal Circularity  Index (MCI). BCI Gebouw geeft circulariteit een score. Building Revolution maakt en valideert berekeningen.

Lees hier alles over BCI

Waarmee starten om een BCI berekening te maken?

  1. Gegevensverzameling: Verzamel gegevens over de materialen, constructiemethoden en ontwerpaspecten van het gebouw.

  2. Evaluatie van Circulariteit: De BCI hanteert een gestandaardiseerde beoordeling om te meten hoe goed het gebouw aan circulaire criteria voldoet. Zorg dat alle details bekend zijn.

  3. Berekening van de Score: Op basis van de evaluatie wordt een BCI-score berekend die de mate van circulariteit weergeeft.

BCI Gebouw Expert Erkend Valideren

Building Revolution is specialist BCI Expert. Neem contact op met Marco van Brink en Simon Hogenstijn ze zijn beide erkend door BCI Gebouw als expert. Hierdoor kunnen ze beide een BCI gebouw berekening valideren.

Neem hier contact op met Marco en Simon

Neem contact op.

BCI berekening maken

BCI Gebouw berekening opbouw MCI en Li zijn BCI

Meestal worden meerdere circulaire scores naast elkaar getoond, maar een BCI Gebouw berekening  brengt al deze aspecten samen tot in één score voor de mate van circulariteit voor jouw vastgoedobject.
Een BCI-score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% niet circulair en 100% volledig circulair is.
Door deze score is het een stuk eenvoudiger om vastgoed te vergelijken en te sturen op circulariteit tijdens de ontwikkeling.

De Building Circularity Index (BCI) is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde meetmethodiek om de circulaire potentie van een bouwwerk te bepalen.
BCI bestaat uit twee Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn Materiaalgebruik en Losmaakbaarheid.
De Building Circularity Index bepaalt de circulaire potentie van een bouwwerk in vier stappen.

Lees hier meer over Losmaakbaarheid (LI)
Lees hier meer over Materiaal Circularity Index (MCI)

BCI Berekening valideren

Building Revolution valideert BCI Gebouw berekeningen.
Wil je een BCI-berekening met een controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens en daarmee een check op de juistheid van de BCI-score, dan kunnen experts van BCI Gebouw deze controle voor je uitvoeren.
Hiermee toon je aan dat de berekening altijd 100% correct is ingevoerd.

Voordelen BCI Gebouw

Een gebouw met BCI Gebouw heeft veel verschillende voordelen.

BCI Gebouw Expert Erkend Valideren

BCI Gebouw geeft circulariteit een score. De BCI is opgebouwd uit een LI en een MCI. Building Revolution maakt en valideert berekeningen.
Conclusie is dat wij weten hoe uw project meer circulair kan worden.