GPR Gebouw: Innovatief Digitaal Instrument voor Duurzaamheidsmeting

De kracht van GPR Gebouw in Duurzaamheidsmeting zoals ingezet door Building Revolution

GPR Gebouw, een geavanceerd digitaal meetinstrument, speelt een essentiële rol in het meten en evalueren van de duurzaamheid van gebouwen. Dit veelzijdige instrument is specifiek ontworpen om te voorzien in de behoeften van zowel woning- als utiliteitsbouw. Zijn ontstaansgeschiedenis ligt in de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn (GPR) die in 1995 is ontwikkeld door de Gemeente Tilburg in samenwerking met W/E adviseurs. Door voortdurende verbeteringen en samenwerking met experts is GPR Gebouw uitgegroeid tot een betrouwbare en toonaangevende maatstaf voor duurzaamheidsbeoordeling binnen de bouwsector.

De GPR Score: Vijf Duurzaamheidsthema's

GPR Gebouw onderscheidt zich door zijn beoordeling van gebouwen aan de hand van vijf kernthema’s van duurzaamheid: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Elk thema wordt nauwgezet geëvalueerd aan de hand van rapportcijfers die variëren op een schaal van 1 tot 10, waarbij 10 de hoogst mogelijke score is. Deze individuele scores worden gecombineerd om een allesomvattende GPR score te berekenen. Deze score wordt vervolgens vertaald naar een kwaliteitslabel dat het gebouw beloont met één tot vijf sterren. Hierbij komt één ster overeen met het niveau van het Bouwbesluit

Veelzijdige Toepassingen van het GPR Gebouw Instrument

Het GPR Gebouw meetinstrument is een waardevolle tool met een breed scala aan toepassingsmogelijkheden voor diverse belanghebbenden. Dit instrument biedt waarde voor corporaties, overheden (voornamelijk gemeenten), projectontwikkelaars, architecten, adviseurs en onderwijsinstellingen.

GPR Gebouw: Het ultieme Instrument voor Duurzaamheidsmeting

Het GPR Gebouw meetinstrument is een krachtig middel dat uitblinkt in het meten en bevorderen van duurzaam bouwen. Het fungeert als een prestatie-instrument dat duurzaamheid concreet en bespreekbaar maakt, met speciale aandacht voor verschillende belangrijke facetten. Dit instrument biedt talloze voordelen en mogelijkheden voor diverse spelers in de bouwsector, waaronder corporaties, overheden (vooral gemeenten), projectontwikkelaars, architecten, adviseurs en onderwijsinstellingen. Het speelt een sleutelrol in het streven naar duurzame en hoogwaardige bouwwerken. Maar wat is de precieze functie van dit instrument en wanneer kan het worden ingezet?

Inzicht en Toepassing van het GPR Gebouw Instrument

Toepasbaarheid in Verschillende Fasen:

Het GPR Gebouw meetinstrument kan op diverse cruciale momenten in het bouwproces worden ingezet. In de Visiefase wordt het gebruikt om ambitieniveaus voor gebouwen vast te stellen, nog voordat er berekeningen plaatsvinden. In de Masterplanfase en/of Stedenbouwkundige planfase kan een GPR-gebouw-ambitie worden vastgelegd in het Bestemmingsplan of contract, waardoor ambities voor Bouwplannen in latere fasen worden bepaald. In de Bouwplanfase volgt de controle van berekeningen door private partijen als een vooraf bepaalde GPR-gebouw-ambitie is vastgelegd. Tot slot komt de echte GPR-gebouw score van objecten aan bod in de Gebruik- en Beheerfase, nadat de gebiedsontwikkeling is gerealiseerd.

Diverse Toepassingen:

Het GPR Gebouw instrument kent een breed scala aan toepassingen. Het wordt ingezet op gebouwniveau om ambitieniveaus vast te leggen, prestaties te toetsen en te verbeteren, en te communiceren over verschillende niveaus van duurzaamheid. Vooral voor woning-, kantoor- en onderwijsgebouwen biedt GPR Gebouw een kwantitatieve meting van kwaliteit en duurzaamheid.

Voortdurende Ontwikkeling en Ervaring

Evolutie en Uitbreiding

Het GPR Gebouw instrument evolueert voortdurend. Nieuwe functies worden toegevoegd om aan de steeds veranderende eisen en behoeften van duurzaam bouwen te voldoen. Het instrument is geschikt voor zowel bestaande als nieuwbouwprojecten en blijft zijn waarde bewijzen als betrouwbare metgezel voor duurzaamheidsmeting. Momenteel zitten we in versie 4.4

Gebruikersgemeenschap en Ervaring:

Het GPR Gebouw meetinstrument heeft een solide geschiedenis van ervaring en implementatie. Het programma is sinds 1995 actief ontwikkeld en toegepast in Tilburg en omgeving, en heeft sindsdien verschillende versies en projecten gezien. Gemeenten zoals Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Nijmegen en Utrecht hebben versie 3.0 omarmd, terwijl recentere projecten zoals de renovatie van scholen, wooncomplexen en nieuwbouwprojecten ook de kracht van GPR Gebouw hebben benut.

Conclusie: GPR Gebouw als Innovatief Duurzaamheidsmeetinstrument

In de wereld van duurzaam bouwen speelt het GPR Gebouw meetinstrument een cruciale rol. Met zijn focus op vijf kernthema’s van duurzaamheid, biedt het een diepgaande en allesomvattende beoordeling van gebouwen. Het instrument kan worden toegepast in diverse fasen van het bouwproces en biedt waarde voor verschillende belanghebbenden, variërend van overheden tot projectontwikkelaars en architecten. Als een voortdurend ontwikkelend instrument is GPR Gebouw gericht op het bevorderen van duurzaam bouwen en het creëren van hoogwaardige, milieuvriendelijke en gezonde bouwwerken. Zijn geschiedenis van ervaring en succesvolle toepassing onderstreept de waarde ervan als een betrouwbare metgezel voor duurzaamheidsmeting in de bouwsector. Voor meer informatie en inzichten in GPR Gebouw, bezoek de officiële website en ontdek hoe dit instrument een essentiële rol kan spelen in het realiseren van duurzame bouwdoelen.

Neem contact op.

GPR meting GPR score berekening GPR Gebouw tool GPR duurzaamheid GPR methode GPR Gemeentelijke Praktijk Richtlijn GPR rapportcijfers GPR kwaliteitslabel GPR duurzaam bouwen GPR thema's GPR energieprestatie GPR milieuwaarde GPR gezondheidsaspecten GPR gebruikskwaliteit GPR toekomstwaarde GPR Bouwbesluit GPR ambitieniveau GPR nieuwbouw GPR bestaande bouw GPR ervaringen Energie, Gebruikskwaliteit, Milieu, Toekomstwaarde, Gebruiksgemak, Gezondheid

Voordelen GPR

Een gebouw met GPR heeft veel verschillende voordelen.