BREEAM Expert

Building Revolution is in veel projecten BREEAM expert.

De BREEAM Expert is de persoon die het project begeleid en alle bewijslast verzameld. Iedereen mag zicht BREEAM expert noemen. Wel is er een cursus met examen bij de DGBC. Wanneer deze behaald is, is iemand een gecertificeerd BREEAM expert. Iedereen bij Building Revolution is ook gecertificeerd expert Nieuwbouw, In-Use en Gebied.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. De methode komt oorspronkelijk uit Engeland en is ontwikkeld door het Building Research Establishment (BRE). In Nederland wordt BREEAM door de Dutch Green Building Council (DGBC) beheert en zijn er speciale aangepaste richtlijnen voor Nederland, BREEAM in Nederland heet daarom formeel BREEAM-NL.

Ontdek de Rol en Verantwoordelijkheden van een BREEAM Expert

Een BREEAM Expert speelt een cruciale rol in het bevorderen van duurzaamheid en milieuprestaties in de bouwsector. Maar wat houdt deze rol precies in en hoe draagt een BREEAM Expert bij aan het realiseren van groenere en duurzamere bouwprojecten? In dit artikel nemen we een diepgaande duik in de wereld van BREEAM Experts en hun belangrijke bijdragen.

Wat is een BREEAM Expert?

Een BREEAM Expert is een hooggekwalificeerde professional met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van duurzaam bouwen en milieubeoordeling. Deze experts zijn op de hoogte van de BREEAM-methodologie en -richtlijnen en spelen een essentiële rol bij het beoordelen, plannen en uitvoeren van duurzaamheidsinitiatieven in bouwprojecten. Hun doel is om gebouwen en infrastructuur te ontwerpen en te beheren op een manier die positieve milieu-impact maximaliseert.

De Taken en Verantwoordelijkheden van een BREEAM Expert

  1. Advies Verlenen: Een BREEAM Expert adviseert bouwprofessionals, architecten en projectontwikkelaars over de toepassing van duurzaamheidsprincipes en BREEAM-richtlijnen in hun projecten.

  2. Beoordeling van Gebouwen: BREEAM Experts voeren gedetailleerde beoordelingen uit van gebouwen en infrastructuur om hun milieuprestaties te meten en te beoordelen.

  3. Opstellen van Duurzaamheidsstrategieën: Ze helpen bij het ontwikkelen van op maat gemaakte duurzaamheidsstrategieën en actieplannen om groene initiatieven te integreren.

  4. Certificeringsbegeleiding: BREEAM Experts begeleiden projecten door het certificeringsproces, zorgen ervoor dat aan de vereisten wordt voldaan en dienen als schakel tussen projectteams en certificerende instanties.

  5. Optimalisatie van Milieuprestaties: Ze identificeren kansen voor energiebesparing, waterbeheer, afvalreductie en andere duurzame praktijken om de milieuprestaties te optimaliseren.

Waarom is een BREEAM Expert Belangrijk?

  1. Expertise en Kennis: BREEAM Experts hebben diepgaande kennis van duurzaamheidsprincipes en -strategieën, waardoor ze waardevolle inzichten kunnen bieden voor het realiseren van groenere gebouwen.

  2. Bevordering van Duurzaamheid: Door duurzame praktijken te integreren, helpen BREEAM Experts bij het verminderen van de ecologische voetafdruk van gebouwen en het bevorderen van milieubewustzijn.

  3. Efficiëntie en Kostenbesparing: Door energie-efficiënte ontwerpen en technologieën te implementeren, dragen BREEAM Experts bij aan kostenbesparingen op de lange termijn.

  4. Positieve Impact op Gemeenschappen: Duurzame gebouwen verbeteren niet alleen het milieu, maar dragen ook bij aan het welzijn van bewoners en gebruikers.

Conclusie: BREEAM Experts voor een Groenere Toekomst

BREEAM Experts zijn de drijvende kracht achter duurzame bouwprojecten en dragen bij aan een groenere toekomst. Hun diepgaande kennis, advies en begeleiding spelen een cruciale rol bij het verbeteren van de milieuprestaties van gebouwen en het creëren van gezonde, energie-efficiënte en duurzame leefomgevingen. Door samen te werken met BREEAM Experts, kunnen projecten hun duurzaamheidsdoelen verwezenlijken en een blijvende positieve impact hebben op zowel het milieu als de samenleving.

BREEAM heeft 4 soorten richtljinen.

Neem contact op.

Voordelen BREEAM

Een gebouw met BREEAM heeft veel verschillende voordelen.

BREEAM Awards winner 2021 hoogste niveau score niveaus certificaten Building Revolution Simon Hogenstijn scores assessor