BREEAM Richtlijn 2014 in Nederland: Stap naar Duurzaamheid met Nieuwe Accenten

Building Revolution maakt in veel projecten gebruik van BREEAM.

In het Nederlandse bouwlandschap heeft de BREEAM-richtlijn van 2014 uitgebracht door de DGBC een indrukwekkende transformatie teweeggebracht ten opzichte van zijn voorganger uit 2011. Laten we eens stilstaan bij de kernveranderingen en bekijken hoe credits verdiend kunnen worden:

Update sinds BRL 2020

Sinds de BRL 2020 is geïntroduceerd moeten nieuwe projecten die geregistreerd worden hiermee geregistreerd worden. Renovatie projecten moeten wel gebruik maken van deze richtlijn en kunnen nog registreren. Om dit te doen registreer je project als 2020 project en mail naar helpdesk@dgbc.nl en vraag om de registratie om te zetten naar 2014 omdat het een renovatieproject is.

Wat veranderde er in de BREEAM Richtlijn 2014:

  • Uitbreiding van Scope: De BREEAM Richtlijn 2014 breidt zijn arsenaal aan duurzaamheidsthema’s uit, zodat er nu ook ruimte is voor ecologie en landgebruik.
  • Flexibele Certificeringsniveaus: Deze nieuwe richtlijn gaat verder door flexibele certificeringsniveaus te introduceren, wat bouwprojecten de keuze biedt tussen BREEAM Pass, BREEAM Good, BREEAM Very Good, BREEAM Excellent of zelfs het ambitieuze BREEAM Outstanding, al naargelang hun groene doelen.

  • Focus op Langdurige Prestatie: De BREEAM Richtlijn 2014 plaatst een grotere nadruk op het monitoren van duurzaamheidsprestaties van bouwwerken, met als doel voortdurende verbetering te stimuleren.

Credits Behalen in de BREEAM Richtlijn 2014:

Voor het veroveren van een gewilde BREEAM-certificering onder de nieuwe richtlijn is het verwerven van credits essentieel. Hier is een blik op hoe dit te verwezenlijken valt:

1. Raadpleeg een BREEAM Expert: De expertise van een gekwalificeerde BREEAM expert kan niet onderschat worden. Deze deskundigen assisteren bij het identificeren van credit-waardige strategieën en helpen duurzaamheid te integreren.

2. Energiebesparing en Efficiëntie: De weg naar credits begint met energiebesparende maatregelen, zoals efficiënte verlichting en HVAC-systemen, in te voeren. Het volgen van BREEAM Pass richtlijnen is hierbij een eerste cruciale stap.

3. Duurzaam Bouwmateriaal Kiezen: Het selecteren van bouwmaterialen met een lage milieubelasting en hoge circulariteit vertaalt zich naar credits binnen het materiaalgebied.

4. Ecologie en Biodiversiteit Aanpakken: Acties om de ecologische waarde van projectterreinen te behouden of te versterken, resulteren in gewaardeerde credits.

5. Welzijn van Gebruikers Prioriteren: Verbeteringen in binnenluchtkwaliteit, thermisch comfort en akoestische prestaties betekenen meer credits in gezondheid en welzijn.

6. Klimaatadaptatie en Overstromingspreventie Implementeren: Ontwerpmaatregelen die klimaatverandering en overstromingsrisico’s trotseren, brengen credits binnen in het domein van klimaatadaptatie.

7. Circulaire Economie Omarmen: Het minimaliseren van afval en het promoten van recycling en hergebruik leidt tot winst in het gebied van afvalbeheer.

8. Innovatie en Voortdurende Vooruitgang: Aantonen van inventieve benaderingen en het overtreffen van basisnormen wordt beloond met extra credits.

9. Stakeholder Betrokkenheid Bevorderen: Betrokkenheid van belanghebbenden en bewustwording verhogen kan leiden tot waardevolle credits.

10. Monitoren en Evalueren voor Continuïteit: Het implementeren van systemen om duurzaamheidsprestaties te volgen en te beoordelen, leidt tot extra credits en ondersteunt voortdurende verbetering.

Conclusie BRL 2014

Al met al weeft de BREEAM Richtlijn 2014 in Nederland een gestructureerd weefsel voor de integratie van duurzaamheid in bouwprojecten. Van energie-efficiëntie tot ecologische bescherming, tal van paden bieden gelegenheid voor het veroveren van credits en het stimuleren van een groenere toekomst. Onder leiding van een bekwame BREEAM Assessor en een weloverwogen strategie, bloeien projecten op in hun inzet voor milieubewustzijn en een duurzame wereld.

BREEAM heeft 4 soorten richtljinen.

Building Revolution is specialist in Nieuwbouw, Gebied en In-Use.

Neem contact op.

Voordelen BREEAM

Een gebouw met BREEAM heeft veel verschillende voordelen.

BREEAM Awards winner 2021 hoogste niveau score niveaus certificaten Building Revolution Simon Hogenstijn scores assessor