BREEAM Richtlijnen

BREEAM-NL Richtlijnen in Nederland: Nieuwbouw, In-Use en Gebied

Welke BREEAM-NL richtlijn wanneer gebruiken?

In het Nederlandse bouwlandschap zijn verschillende BREEAM-NL richtlijnen uitgebracht door de DGBC. Iedere richtlijn heeft een indrukwekkende transformatie teweeggebracht bij zijn introductie en ten opzichte van zijn voorganger. Laten we eens stilstaan bij de meest recente richtlijnen en bekijken hoe credits verdiend kunnen worden:

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

Sinds de BRL 2020 is geïntroduceerd moeten nieuwe projecten die geregistreerd worden hiermee geregistreerd worden. De BREEAM-richtlijn van 2020 in Nederland markeert een significante stap vooruit in duurzaam bouwen. Deze richtlijn heeft enkele opmerkelijke veranderingen geïntroduceerd ten opzichte van de vorige versie uit 2014. Hier is een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en hoe credits kunnen worden behaald:

Klik hier voor de BREEAM Richtlijn 2020v1 Nieuwbouw

BREEAM-NL 2014 Nieuwbouw en Renovatie v2.0

In het Nederlandse bouwlandschap heeft de BREEAM-richtlijn van 2014 uitgebracht door de DGBC een indrukwekkende transformatie teweeggebracht ten opzichte van zijn voorganger uit 2011. Sinds de introductie van de 2020 norm wordt deze norm alleen nog maar voor grootschalige renovatie gebruikt. Laten we eens stilstaan bij de kernveranderingen en bekijken hoe credits verdiend kunnen worden:

Klik hier voor de BREEAM richtlijn 2014 v2.0 Nieuwbouw en Renovatie

BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

BREEAM Richtlijn 2018 Gebied is een beoordelingsmethode die zich richt op de duurzaamheid van hele gebieden, niet alleen individuele gebouwen. Het beoordeelt de impact van stedelijke ontwikkelingen op het milieu, de samenleving en de economie. Het doel is om leefbare, veerkrachtige en duurzame gemeenschappen te creëren.

Klik hier voor de BREEAM richtlijn 2018 Gebied

BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

BREEAM Richtlijn V6 In-Use is ontworpen om duurzaam gebouwbeheer te bevorderen door de prestaties van bestaande gebouwen te beoordelen en te verbeteren. Het beoordeelt verschillende aspecten, waaronder energiegebruik, waterverbruik, binnenmilieu, materialen en afvalbeheer. Met de recente update naar BREEAM Richtlijn V6 In-Use, zijn er belangrijke wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd om duurzaam gebouwbeheer naar een hoger niveau te tillen. Laten we eens kijken naar de evolutie van BREEAM Richtlijn In-Use en de veranderingen ten opzichte van BRL 2016 In-Use.

Klik hier voor de BREEAM richtlijn V6.0 Utiliteit

BREEAM heeft 4 soorten richtlijnen.

Building Revolution is specialist in Nieuwbouw, Gebied en In-Use.

Neem contact op.

Voordelen BREEAM

Een gebouw met BREEAM heeft veel verschillende voordelen.

BREEAM Awards winner 2021 hoogste niveau score niveaus certificaten Building Revolution Simon Hogenstijn scores assessor